ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Poniżej publikujemy "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków", która będzie obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r.

Taryfa

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej - ankiety

Gmina Miasto Zambrów przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. Dokument dotyczy strategii działań i sposobu gospodarowania odnawialnymi źródłami energii, w celu poprawienia efektywności energetycznej w gminie. Opracowanie planu pozwoli na pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań w tym zakresie.
Pierwszym etapem opracowania Planu jest zebranie danych o istniejącym stanie gospodarki energetycznej. W tym celu  na terenie miasta jest prowadzona ANKIETYZACJA  wśród mieszkańców i przedsiębiorstw.


Urząd Miasta Zambrów upoważnił pracowników:
Instytutu Gospodarowania Odpadami (IGO Sp. z o.o. , Sp. k.) z Katowic 
do przeprowadzenia ankiet dla mieszkańców domów jednorodzinnych:
 w GRUDNIU 2014 r.


Ankiety można wypełnić samodzielnie klikając na poniższy link:

Ankieta dla nieruchomości jednorodzinnych

Ankieta dla przedsiębiorstw

Ankieta dotycząca budynków użyteczności publicznej

Wypełnione ankiety należy przynieść osobiście bądź przesłać na adres Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 228 lub bezpośrednio na adres firmy IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami, 40-053 Katowice, ul Barbary 21A.

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 379 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 10 grudnia 2014 roku  do 31 grudnia 2014 roku) wykaz nieruchomości stanowiących działkę nr 1942/1 oraz części działek nr nr 2959, 667/1, 667/4, 1785/116, 599, 692 położonych w Zambrowie przeznaczonych do dzierżawy.

Zaproszenie na promocję książki "Uzbrojenie i ekwipunek WP 1918-1939"

Terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok

Udostępniamy informację dotyczącą terminów płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok, z którą można zapoznać się klikając na poniższy link:

Terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015

Prosimy o terminowe uiszczanie płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla przypomnienia podajemy: przy wpłatach miesięcznych opłata powinna wpłynąć na konta indywidualne do 20 dnia każdego miesiąca. Przy wpłatach kwartalnych za termin płatności uważa się 20 dzień miesiąca zaczynającego kwartał.

Dodatkowo, na stronie: sgok.zambrow.pl, w zakładce Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miasto Zambrów także zamieszczono powyższą informację, która pod tym adresem będzie dostępna przez cały rok.