ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

Ogłoszenie

Urząd Miasta  Zambrów  zawiadamia , że  dysponuje  1 wolnym punktem na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych pow. 4,5%.

Wnioskujący powinien spełniać wymagania ustawy z 26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r.  poz. 1356 z późn. zm.) oraz   wytyczne zawarte w   Uchwale Nr 16/IV/03 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na  terenie  miasta miejsc sprzedaży gastronomicznej i detalicznej napojów alkoholowych. Powyższa  Uchwała jest  do wglądu w Urzędzie Miasta, pokój 336 w godzinach 7.30 – 15.00.


Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można składać  w Urzędzie Miasta Zambrów, pokój  225 (sekretariat), w terminie do dnia 05.06.2015 rok.
Do  wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć  następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży  napojów alkoholowych.
  2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  3. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)


 
Formularze wniosków  można otrzymać w pokoju  336.


Spotkanie w sprawie inicjatyw lokalnych

W związku z realizacją przez MOK w Zambrowie projektu "Kultura po zambrowsku" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015". 

Dyrektor MOK w Zambrowie serdecznie zaprasza mieszkańców Zambrowa na spotkanie w sprawie inicjatyw lokalnych 28 maja 2015 o godzinie 18.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 2a

Wybory do Izb Rolniczych - Mężowie Zaufania

Poniżej publikujemy wzór zgłoszenia oraz obwieszczenie w sprawie zgłaszania Mężów Zaufania w nadchodzących wyborach do Izb Rolniczych.

Obwieszczenie

 

Komunikat

Burmistrz Miasta Zambrów podaje do publicznej wiadomości, że Rada Miasta Zambrów Uchwałą Nr 26/VII/15  z dnia 28 kwietnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu wprowadziła zmiany w przedmiocie wysokości udzielanych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów budownictwa komunalnego Miasta Zambrów na rzecz najemców w sposób następujący :

  1. Z dniem 1 stycznia 2016 roku dotychczas udzielana bonifikata w wysokości 70 % wartości zostaje zmniejszona do 30 %.
  2. Z dniem 1 stycznia 2016 roku zlikwidowana zostaje bonifikata w wysokości 90 % wartości w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w danym budynku na rzecz najemcy tego lokalu.
  3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w przypadku wydania zarządzenia o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży oraz sporządzenia i opublikowania wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży przed dniem 1 stycznia 2016 roku prowadzona będzie z zastosowaniem dotychczasowych bonifikat.

Spotkanie z Julią Liakh z Doniecka

Centrum Wolontariatu zaprasza, 27 maja o godz.17.00, na spotkanie z Julią Liakh z Doniecka na Ukrainie, która opowiada o wojnie, jej kulisach, tragedii cywilów, o tym co przeżyła sama i jej rodzina. Przedstawi również film o realiach życia w rejonie Doniecka. Opowie o tym, dlaczego zdecydowali się na ucieczkę do Polski. Obecnie czekają na Kartę Stałego Pobytu w Polsce i marzą o życiu w pokoju. Julia jest zdolną osobą, maluje obrazy, zna języki obce, studiowała socjologię (do wojny), jej młodsza siostra gra na pianinie. Obie pragną studiować w Polsce. Centrum Wolontariatu Aleja Wojska Polskiego 25 tel.864754464.

Serdecznie zapraszam mieszkańców Zambrowa zainteresowanych prawdziwym losem ludzi z Ukrainy pragnących normalnie żyć.

Koordynator wolontariatu - Bogusława Wiśniewska