ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

Panie Starosto!

 

 

 • 20160627_091557e
 • 20160627_091601e
 • 20160627_091614e
 • 20160627_091917e
 • 20160627_091925e
 • 20160627_091940e
 • 20160627_092208e
 • 20160627_092214e
 • 20160627_092245e
 • 20160627_092258e
 • 20160627_092342e
 • 20160627_092350e
 • 20160627_092634e
 • 20160627_092641e
 • 20160627_092840e
 • 20160627_092924e
 • 20160627_093028e
 • 20160627_093034e
 • 20160627_093124e
 • 20160627_093311e

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 24 czerwca 2016 roku  do 15 lipca 2016 roku) wykaz nieruchomości, stanowiących działkę nr 830 oraz części działek nr nr 662/3, 667/4, 2167/1, 1791/25, 1271, 2929/59 położonych w Zambrowie przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony.

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:


 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 r.;
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów;
  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  • pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych;
  • określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej;
  • ustalenia regulaminu targowiska przy Al. Wojska Polskiego Nr działki 1785/116;
  • ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów – „Żubr”.
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

II Maraton Szosowy za nami

Wczoraj w Zambrowie odbył się II Maraton Szosowy. Zawodnicy mieli do wyboru 4 dystanse: 50, 80,140, 200 km. 

Pierwszy na mecie na dystansie 200 km był Adam Zdrojkowski z Zambrowa z czasem 05:47:43.429.

Pierwszy na mecie na 140 km był Marek Werpachowski z Szumowa z czasem 04:12:08.435.

Pierwszy na dystansie 80 km zameldował się Marcin Janiszewski z Torunia z czasem 02:10:57.581.

Pierwszy na mecie na dystansie 50 km jest Michał Celmerowski z Białegostoku z czasem 01:22:14.639.

Łącznie wystartowało 166 zawodników. Po pełnym przejechaniu 4 dystansów przez wszystkich zawodników nastąpiła korekta wczorajszych wyników na żywo w przypadku 200 i 140 km. Zawodnicy mieli mierzony czas netto - czyli od momentu indywidualnego przejechania linii startu do momentu przekroczenia linii mety.

Gratulujemy !

Pełne wyniki

2 Maraton Szosowy w Zambrowie

19 czerwca po raz drugi w Zambrowie i całym regionie odbędzie się Maraton Szosowy – impreza o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Stowarzyszenie sporotowo-rekreacyjne SPORTEAM. Do 8 maja można zapisać się na maraton szosowy z dużą zniżką, później cena wpisowego będzie wyższa.

Maraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej jak i dla osób o zacięciu sportowym. Trasy zostały wyznaczone na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego oraz trzech powiatów: zambrowskim, ostrowskim i wysokomazowieckim.Uczestnicy będą mieli do wyboru cztery dystanse do przejechania. Będą to dystanse, które były w ubiegłym roku: 80 km, 140 km 200 km oraz nowy dystans 50 km.

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów w maratonie nie będzie przegranych. Wszyscy, którzy ukończą wybrany dystans zostaną zwycięzcami. W nagrodę otrzymają okolicznościowy medal i imienny dyplom z przejechanym dystansem oraz uzyskanym czasem. Trasa Maratonu jest stosunkowo płaska, ale ze względu na dystans wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego. Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.sporteam.zambrow.pl i dokonać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.