ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów – została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia:

„Budowa ulic: 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową”


Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:
2171, 531/4, 532/2, 531/5 (531/6, 531/7), 530 (530/3, 530/4), 532/1 (532/6, 532/7, 532/8), 533 (533/4, 533/5, 533/6), 534 (534/6, 534/7, 534/8, 534/9), 591/2, 209/4, 551/2, 550/2, 535/2, 536/7, 549/10, 537/2, 549/6, 538/2, 539/2, 540/7, 549/8, 557/1, 546/2, 545/1, 407/1  położonych w Zambrowie
(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 123 w dniach pracy urzędu w godzinach 730 –1530.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Zambrowskiego w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Fotowoltaika - decyzja należy do Zambrowian

Szanowni Państwo,
Samorząd Miasta Zambrów zamierza złożyć projekt o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (tzw. baterii słonecznych) dla mieszkańców domów jednorodzinnych z terenu Zambrowa.

Panele fotowoltaiczne to urządzenia przetwarzające energię słoneczną na elektryczną. Takie rozwiązanie stwarza możliwość zminimalizowania rachunków za energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne montowane są na dachach bez konieczności ich modernizacji. Ich konstrukcja pozwala na szybki montaż i natychmiastowe uruchomienie.

W związku z tym została uruchomiona ankieta mająca na celu wstępne określenie skali zapotrzebowania właścicieli nieruchomości na instalacje fotowoltaiczne.

Badanie potrwa do końca marca br. Link do wersji elektronicznej:

http://net-ankiety.pl/ankieta.php?id=vfzrj1jgv77zj7wzbv6wv49s

Wersja papierowa ankiety jest wyłożona w Urzędzie Miasta Zambrów (przy windzie na II piętrze).

Ogłoszenie o konkursie

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2015.

Termin składania ofert upływa 20.03.2015 r. o godz. 15:00.

Zarządzenie

 

Pozbądź się AZBESTU za darmo!

Urząd Miasta Zambrów zawiadamia o możliwości składania wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu gminy Miasto Zambrów.

Wnioski można składać do Urzędu Miasta Zambrów,

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

w terminie do 6.03.2015 r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerem: 0 86 271 22 10 wew. 45. lub w pokoju 340, 341 w Urzędzie Miasta

Pliki do pobrania:

Wniosek - azbest 2015

Plakat informacyjny

Informacja o wyborze oferty

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie wyboru ofert na wsparcie zadań publicznych w 2015 r.

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert