ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
DOCEŃ ZAMBRÓW
ZAMBRÓW Z LOTU PTAKA
WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 września 2016 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 r. (druk 109/XIX/2016);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska (druk 110/XIX/2016);
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony przy ulicy Białostockiej (druk 111/XIX/2016);
 • udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk 112/XIX/2016);
 • zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu (druk 113/XIX/2016);
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu (druk 114/XIX/2016).
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Informacja

Miasto Zambrów informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zambrów” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

„Sprzątanie Świata 2016” za nami!

Jak co roku, we wrześniu w naszym mieście zorganizowano akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „ Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Do udziału w akcji zaproszono: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne z miasta Zambrów oraz SOSW w Długoborzu. Niemal wszystkie placówki oświatowe przystąpiły do udziału w wydarzeniu. Przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Organizatorzy zapewnili worki i rękawice do zbierania odpadów.

Przedszkolaki ochoczo sprzątały tereny wokół swojego przedszkola i najbliższej okolicy. Starsze dzieci i młodzież zbierały śmieci według przydzielonych wcześniej obszarów zlokalizowanych na terenie miasta. Uczestnicy zbierali nieczystości do worków na surowce wtórne, odpady biodegradowalne i szkło. W wydarzeniu wzięło udział ponad 450 osób. Nagrodą za udział i zaangażowanie są nagrody książkowe oraz pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta Zambrów dla każdej placówki biorącej udział w akcji.


Sprzątanie Świata, co roku cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Dzięki temu doświadczeniu, dzieci i młodzież dowiadują się jak ważne jest szanowanie środowiska. Przede wszystkim najbliższej okolicy. Jeśli wszyscy będziemy dbać o swoje otoczenie, to nasza planeta będzie przyjazna dla ludzi jeszcze przez długie lata.

Wioleta Klimowicz

 

 • DSCF2980e
 • MG 1
 • MP 1 1
 • MP 1 3
 • MP 1 6
 • MP 6 3
 • MP1 2
 • MP1 4
 • MP1 5
 • MP3 1
 • MP3 2e
 • MP3 3e
 • MP3 4
 • MP6 1
 • MP6 2
 • SOSW 1e
 • SOSW 2e
 • SOSW 3e
 • SOSW 5e
 • SOSW 6e
 • SOSW 7e
 • SOSW 8e
 • SOSW4e
 • SP 3 5e
 • SP 5 3e
 • SP 5 6e
 • SP3 6
 • Sp 3 2e
 • Sp 3 4e
 • Sp 5 1e
 • Sp 5 2e
 • Sp 5 4e
 • Sp 5 5
 • Sp 5 7e
 • Sp3 3e
 • Sp5 6e
 • Sp5 7e
 • ZDZ_1
 • ZDZ_2
 • ZDZ_3
 • ZDZ_4
 • ZSA 1
 • ZSA 2
 • ZSA 3e
 • ZSA 4
 • ZSA 5e
 • ZSA 6e
 • ZSA 7e
 • ZSA 8e
 • ZSO1
 • ZSO2e
 • ZSO3e
 • ZSO4e
 • ZSO5e
 • ZSO6e

Konkurs "DARY JESIENI". Zgłoszenia do 28 września

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszy bukiet "Dary Jesieni". Finał konkursu odbędzie się 5 października 2016r. w Centrum Kultury. Zgłoszenia uczestników do 28 września 2016r.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i oceniony będzie w dwóch kategoriach wiekowych (klas I-III i klas IV-VI). Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 zespoły (po 2 z każdej kategorii wiekowej). Każdy zespół może liczyć maksymalnie 3 uczniów (niekoniecznie z tej samej klasy) - opiekunowie mogą pomagać jedynie merytorycznie. Każdy zespół może wykonać tylko 1 bukiet. Materiały niezbędne do wykonania bukietów przynoszą uczestnicy konkursu - dopuszczalne tylko materiały naturalne!!! Uczestnicy konkursu mogą korzystać z kleju, sznurków, drutu, gąbki oraz innych elementów służących do łączenia poszczególnych fragmentów kompozycji. Bukiety od podstaw komponowane będą podczas konkursu. Na wykonanie bukietów przewidziano 60 minut. Bukiety przechodzą na własność Organizatora. Karty zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2016r.


OCENA I NAGRODY

Bukiety oceni komisja powołana przez Organizatora konkursu. Ocena prac oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu konkursu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeśli liczba zgłoszonych zespołów będzie mniejsza niż 4. Uczestnicy docierają na miejsce konkursu na koszt własny w towarzystwie opiekunów. Wszelkich informacji udziela Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zajęcia ekologiczne dla dzieci przedszkolnych w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2016 ”

15.09.2016 r. w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Zambrowie zostały zorganizowane zajęcia dotyczące zasad prawidłowego segregowania odpadów. Spotkanie, miało na celu zapoznanie przedszkolaków z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującymi w mieście Zambrów. Pogadankę prowadziła Wioleta Klimowicz, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zambrów. Prowadząca przekazała dzieciom drobne upominki, co niewątpliwie zachęciło wszystkich uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu.

Dzieci dowiedziały się jak należy segregować odpady powstające w domu. Zaprezentowane zostały worki na poszczególne frakcje odpadów. Przedszkolaki, bardzo chętnie się zgłaszały do pomocy. Kilkoro dzieci trzymało worki. Zgłaszające się osoby, losowały po jednym z odpadów ukrytych w „magicznej torbie”. Po wspólnym zastanowieniu się z resztą uczestników, wrzucały zużytą rzecz do odpowiedniego worka.


Prowadząca opowiedziała dzieciom, których odpadów nie można wrzucać do zwykłego kosza na śmieci, między innymi: przeterminowanych leków oraz zużytych baterii. Wskazała, jak należy postępować z takimi odpadami. Podczas zajęć omówione zostały pojęcia recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych oraz pomysły na ponowne wykorzystanie zużytych lub starych przedmiotów.

Na zakończenie prowadząca zapytała dzieci, czy wiedzą już jak segregować śmieci. Wszystkie zgodnie odpowiedziały, że tak. Przedszkolaki obiecały wykorzystać nową wiedzę podczas sprzątania terenu przedszkola w ramach akcji „Sprzątanie Świata” następnego dnia.

 • IMG_0296e
 • IMG_0303e
 • IMG_0305e
 • IMG_0310e
 • IMG_0318e
 • IMG_0321e
 • IMG_0337e
 • IMG_0338e
 • IMG_0350e
 • IMG_0353e
 • IMG_0355e
 • IMG_0356e
 • IMG_0358e
 • IMG_0361e
 • IMG_0370e
 • IMG_0371e
 • IMG_0376e
 • IMG_0378e
 • IMG_0380e
 • IMG_0381e

Wioleta Klimowicz