ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Internetowe Głosowanie na Najlepszego Nauczyciela 2015

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym głosowaniu na Najlepszego Nauczyciela 2015 roku. Zwycięzca plebiscytu otrzyma Złotego Żubra w kategorii Najlepszy Nauczyciel.

Głosowanie potrwa do 17 lutego do godziny 12:00.

Swój głos można oddać klikając TUTAJ

Sylwetki nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2015 w kategorii Najlepszy Nauczyciel:

1. Tomasz Piórkowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie, współzałożyciel Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Aktywny członek Towarzystwa Naukowego Wagów. Z wykształcenia filolog angielski, ale także historyk. Swój wolny czas poświęca głównie realizacji pasji, jaką jest historia Zambrowa i Ziemi Zambrowskiej. Jest docenianym w regionie znawcą i popularyzatorem historii naszej małej ojczyzny i autorem publikacji książkowych: „100 lat Orkiestry Dętej OSP w Zambrowie 1898-1998”, „Artylerzyści z cenzusem”, „Strażacy Powiatu Zambrowskiego” (współautor). Jest autorem kilkudziesięciu przyczynków, artykułów, recenzji dotyczących historii regionalnej, które ukazywały się w gazetach, miesięcznikach, periodykach, rocznikach i wydawnictwach okolicznościowych, a zwłaszcza w „Studiach Łomżyńskich” Od lat przewodniczy konkursowi „English Expert”, dla uczniów klas IV-VI zambrowskich szkół podstawowych, który w 2015 roku miał swoją XI edycję.

2. Grzegorz Zawistowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 im Janusza Kusocińskiego w Zambrowie. Dwukrotnie brał udział wraz z uczniami szkoły w ogólnopolskim programie „Mistrzowie Kodowania”. W bieżącym roku szkolnym przygotował i przeprowadził w ramach ww. programu, projekt „Lokalni Mistrzowie Kodowania”, który zasięgiem objął uczniów kl. III-VI ze szkół miejskich oraz powiatu zambrowskiego; projekt wygrał nagrodę główną w konkursie „Igrzyska Mistrzów Kodowania” i jako jeden z trzech w Polsce został oceniony jako najbardziej kreatywny podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania; wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a grupę uczniów kl. VI zaproszono wraz z opiekunem do Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie pod okiem swojego nauczyciela osiągają bardzo wysokie wyniki w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym: 3 uczniów awansowało do etapu rejonowego, w 2014 roku podopieczny Pana Grzegorza został laureatem tego konkursu. I, II i III miejsce zajęli uczniowie Pana Grzegorza w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem „Zambrów – moje miasto”. Ponadto Grzegorz Zawistowski przewodniczył zespołowi nauczycieli i uczniów, którzy wzięli udział w konkursie „20 lat HP w Polsce”, efektem pracy zespołu było osiągnięcie bardzo wysokiego wyniku w Polsce, za co szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową.

3. Dorota Kłosińska – nauczyciel z 31 letnim stażem. Aktualnie nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 5 im Mikołaja Kopernika w Zambrowie. Opracowała i wdrożyła autorskie programy nauczania: „Program rozszerzonej edukacji matematycznej” oraz „Edukacji czytelniczej i medialnej”. Aktualnie realizuje autorską innowację pod nazwą „Przygoda z książką oraz jest współautorką innowacji „Żyj zdrowo i kolorowo”. W roku szkolnym 2014/2015 jej uczniowie osiągnęli: dwa wyróżnienia w „Kangurze Matematycznym” w kategorii Żaczek, I miejsce w XI Zambrowskim Konkursie Ortograficznym, tytuł laureata w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy Władysława Broniewskiego”, I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wielka Gala Malowanej Pisanki”, II miejsce w XV Zambrowskim Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej.

                          

 

ZARZĄDZENIE NR 0050. 11 .2016 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 9 lutego 2016r.

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2016.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z 2014r. 1491, z 2015r. 396, 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1991, z 2016r., 65) oraz Uchwały Nr 78/XIV/16 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego na 2016r. w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej obejmujący:

1) porady lekarskie,

2) kinezyterapię,

3) fizykoterapię,

4) masaż,

5) krioterapię,

6) elektrolecznictwo,

7) leczenie polem elektromagnetycznym,

8) światłolecznictwo,

9) ciepłolecznictwo.

2. Ustalam treść ogłoszenia, które stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia oraz wzory: formularza ofertowego, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, oświadczenia o posiadaniu kontraktu z NFZ i umowy stanowią odpowiednio załącznik Nr 2, 3, 4 i 5 do Zarządzenia

§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 15:00.

§ 3. 1. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta ( www.zambrow.pl ).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Nominacje do dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta Zambrów Zambrowskie Żubry 2015

Nominacje do dorocznej Nagrody Burmistrza Miasta Zambrów Zambrowskie Żubry 2015

Kategoria:

I. Twórczości i upowszechniania kultury

1. Małgorzata Marczyk – zambrowianka; swoją edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku w klasie fortepianu prof. Jerzego Maciejewskiego. Część studiów odbyła w Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinie w Estonii. W 2015 roku występowała pięciokrotnie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, współtworząc cykl koncertów „W krainie muzyki klasycznej”. Występowała jako solistka-pianistka oraz jako kameralistka. Do koncertów zapraszała solistów: instrumentalistów oraz wokalistów. Ponadto wystąpiła podczas jednego z koncertów towarzyszących V Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, wykonując recital z polską muzyką wiolonczelową.

2. Marcin Wądołowski – w sierpniu 2015 roku odbyła się wystawa rękodzieła autorstwa Pana Marcina podczas Ogólnopolskiego Festiwalu „Barwy Folkloru”. Co roku podczas Dnia Wolontariatu, a także w listopadzie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Szansa” w Zambrowie zaprezentował swoje prace w Rutkach, Kołakach Kościelnych i Szumowie. Pan Marcin Wądołowski czynnie działa na rzecz: Stowarzyszenia „Szansa” – działa w klubie „Robimy to, co lubimy”, Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie – Klub Robótek Ręcznych „Robótki Pod Biblioteką”, Integracyjnego Zespołu Folklorystycznego „Szansa”, a także Centrum Wolontariatu w Zambrowie. Dodatkowo prowadził warsztaty w OWR CARITAS w Zambrowie, w „Zambrowskich Pasjach”, prowadził „Robótki przy kawie”.


II. Inwestycji roku – brak nominacji

III. Inwestor roku

1. Balton Sp z o .o. – firma powstała w 1980 roku, jest producentem wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego dla kardiologii, anestezjologii, chirurgii, dializy, urologii i ginekologii. Od roku 1981 prezesem firmy jest Emil Płowiecki. Jednym z najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych jest produkcja stenów do naczyń wieńcowych i obwodowych, jak również stenów samorozprężalnych. Zakład w Zambrowie ma 4 tysiące m2 znajduje się na terenach przemysłowych, na które Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w wysokości 8,7 mln złotych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt pt. „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie”.

IV. Upowszechniania kultury fizycznej

1. Anna Kaczyńska – Youssfi, Skander Youssfi – trenerzy Zambrowskiego Klubu Karate Kyyokushin. W 2015 roku Klub Państwa Youssfi zorganizował Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa, kontynuował kurs samoobrony dla kobiet pn: „Bezpieczna i Zdrowa Kobieta z Zambrowa”, zorganizował Dni Kultury Japonii w Zambrowie, a także V Rodzinny Turniej V Dojo Karate Kyokushin. Ponadto Sensei Skander w 2015 roku wywalczył: 1 miejsce na Turnieju Międzynarodowym German Open Karate Kyokushin; udział w XI Mistrzostwach Świata Open Karate Kyokushin. Zawodnicy ZKKK odnosili sukcesy na turniejach krajowych i międzynarodowych: 2 medale na Turnieju Międzynarodowym German Open Karate Kyokushin, 23 medale i I miejsce drużynowo na Turnieju o Puchar Burmistrza Zambrowa, 3 medale na Turnieju IKO Mazovia Cup, 7 medali na XI Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, 5 medali na VII Ogólnopolskim Turnieju dla Dzieci i Młodzieży, 6 medali na Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, 4 medale na Turnieju o Puchar Burmistrza Józefowa, 13 medali i III miejsce drużynowo na V Rodzinnym Turnieju V Dojo.

2. Leszek Chodkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie. Rozwija i upowszechnia wśród dzieci i młodzieży aktywność ruchową. W 2015 roku Pan Leszek Chodkiewicz wyszedł z nową inicjatywą – zorganizował Mikołajkowy Turniej Koszykówki, w którym udział wzięły drużyny z: Białegostoku, Łap, Warszawy, Działdowa, Wołomina, Nidzicy, Ełku, Sopotu oraz uczennice klasy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie. Koszykarki prowadzone przez Pana Leszka w 2015 roku zajęły I miejsce w Finale Grupy Zachodniej w koszykówce dziewcząt i IV miejsce na szczeblu wojewódzkim, II miejsca drużyny dziewcząt w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju ORLIK BASKET MANIA. Nauczyciel wraz z podopiecznymi osiąga również sukcesy w zawodach lekkoatletycznych i piłce nożnej, czego potwierdzeniem jest zajęcie II miejsca w Finale Grupy Zachodniej w biegu na 80 przez płotki, a także zajęcie III miejsca w Finale Grupy Zachodniej w piłce nożnej. W 2015 roku współorganizował wiele miejskich imprez sportowych m.in.: XXIV Międzyszkolny Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, Turniej Koszykówki ORKAN CUP, Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, I Zambrowski Bieg Uliczny.

3. Kamil Rosiński – trener Żaków ZKS OLIMPIA ZAMBRÓW. Osiągnięcia w 2015 roku: II miejsce w turnieju Elithe Youth w Mrągowie, I miejsce Brylant Cup w Bielsku Podlaskim, II miejsce o Puchar Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, I miejsce Brylant Cup w Bielsku Podlaskim, V miejsce w Challenge Cup – Międzynarodowy Turniej Piłkarski Wrocław Trophy, II miejsce w turnieju Jaga Cup w Białymstoku, III miejsce w turnieju o Puchar Gminy Zambrów, III miejsce w turnieju o Puchar Prezesa MŁKS Łomża, II miejsce w rozgrywkach grupowych Podlaskiego ZPN (runda wiosenna), II miejsce w rozgrywkach grupowych Podlaskiego ZPN (runda jesienna).

4. Eugeniusz Borowski – prezes Stowarzyszenia „Sporteam”, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej. Organizator I Maratonu Szosowego w Zambrowie na dystansach 80, 140 i 200 km. Współorganizator i kierownik rajdów rowerowych z cyklu „ZAMBRÓW NA ROWERY”, współorganizator i kierownik Wyścigów Kolarskich w czasie Dni Zambrowa. Współorganizator rajdu długodystansowego do Gdańska. Uczestnik rajdu w Kościerzynie, maratonie rowerowym w Szwecji a także dookoła Jeziora Galilejskiego. Pan Eugeniusz dotychczas rowerem pokonał około 80 tysięcy kilometrów co oznacza, ze objechał kule ziemską 2 razy po równiku.

5. NexXTeaM Zambrów – drużyna paintballowa, reprezentująca Zambrów na zawodach paintballowych na arenie krajowej i europejskiej. W 2015 roku drużyna osiągnęła: II miejsce Paintball Liga 3 w Opolu, I miejsce Central European Paintball League w Krakowie, III miejsce Polska Liga Paintballowa w Zakopanem, II miejsce Paintball Liga 3 w Warszawie, I miejsce Turniej Paintballowy w Ostrowi Mazowieckiej, I miejsce Paintball Liga 3 w Częstochowie, II miejsce Central European Paintball League na Słowacji/Presov, Mistrzostwo Polski 2015 – Paintball Liga 3. Ponadto w 2015 roku NexXTeaM Zambrów zorganizował Ligę – Paintball Liga 3 oraz Ligę w Szkołach Gimnazjalnych – Szkolna Liga Paintballowa.

6. Artur Więzowski – 6 dan Karate, 8 dan Ju Jitsu, trener Karate – profesor Sztuk Walki, prezes Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate i prezes Polskiej Federacji Instytutu Budokai Karate IBK. W 2015 roku zorganizował seminarium szkoleniowe z Mistrzami Świata w Muay Thai z Tajlandii dla dzieci i młodzieży, a także organizator Międzynarodowych Mistrzostw Polski Karate Kyokushin IBK V edycja.

V. Działalności społecznej i charytatywnej

1. Grupa „Młodzi Liderzy” – Marianna Polit, Wioleta Orzepowska, Sylwia Konopka, Weronika Kotowska, Piotr Czajkowski – pod opieką Pani Marty Dybowskiej, nauczyciela Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie – w 2015 roku przekazano 17 990,48 zł na rzecz Ani K. w ramach akcji charytatywnej rozpoczętej w 2014 roku „Spełniamy marzenie Ani K.”. Za ww. kwotę: wykupiono 100 godzin zajęć rehabilitacyjnych usprawniających jej nogę i zmysły, wyposażenie „Kącika dla Ani” w nowe meble, łóżko, biurko, krzesło, lamkę dla osób niedowidzących i tablet, sfinansowano 2 tygodniowy pobyt w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” w Złotowie. W grudniu 2015 roku praca wolontariacka uczniów została doceniona w konkursie „Barwy Wolontariatu” zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu w Zambrowie. Młodzi Liderzy zajęli I miejsce.

2. Grażyna Wyszyńska – nauczyciel z 29-letnim stażem pracy. Współorganizatorka Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej Nr 5. Przedsięwzięcia Pani Wyszyńskiej z zakresu działalności społecznej i charytatywnej: organizacja zbiórki odzieży, zabawek i artykułów żywnościowych dla potrzebujących rodzin z rejonu szkoły, udział w akcji „Góra grosza”, organizacja „Pogotowia Naukowego” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizacja akcji sprzedaży ciast i deserów na pomoc rodzinom potrzebującym i dzieciom z Zambii, organizacja Dnia Życzliwości w szkole. Ponadto współpracowała z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny (zbiórka odzieży i nakrętek).

3. Renata Kacprzak – studentka V roku socjologii oraz resocjalizacji w Warszawie, od 6 lat działa w projekcie Szlachetna Paczka, a w roku 2015 już po raz 4 była koordynatorką projektu – Liderem Rejony Powiatu Zambrowskiego. Projekt zakończył się sukcesem, ponieważ wszystkie 84 rodziny dostały paczki i szansę na polepszenie swojego życia. Dodatkowo po raz pierwszy na przełomie 2015/2016 roku koordynowała projekt Paczka Seniorów, który ma na celu aktywizację osób starszych i osamotnionych.

4. Wanda Filipowicz – od 15 lat jest bardzo aktywnym członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 12 lat pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zambrowie. Jest również opiekunem Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie. W 2015 roku Pani Wanda aktywnie współpracowała z Centrum Wolontariatu w Zambrowie w ramach pomocy ubogim i dysfunkcyjnym rodzinom. W 2015 roku z okazji Święta Krwiodawstwa Pani Wanda Filipowicz została wyróżniona okolicznościową statuetką przyznaną przez Oddział Okręgowy PCK w Białymstoku za działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa. Posiada także Odznakę Honorową KCK VI stopnia przyznaną przez Zarząd Główny PCK w Warszawie.

5. Szkolny Klub Wolontariatu „Serce na dłoni” – powstał w Miejskim Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie jesienią 2009 roku. Grupa wolontariuszy zaczęła działać pod kierunkiem pani Marii Święckiej i pana Andrzeja Trochimowicza. Podstawa działania klubu to współpraca partnerska z instytucjami i stowarzyszeniami, a także innymi klubami wolontariatu. W 2015 roku klub współpracował ze Stowarzyszeniem SPORTEAM przy obsłudze biegów ulicznych oraz bufetu na maratonie rowerowym. Wolontariusze brali udział także w kilku turniejach mini-siatkówki organizowanych przez Stowarzyszenie REKORD. Klub stale współpracuje z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny Caritas. Wolontariusze „Serca na dłoni” dwa razy w tygodniu pełnią dyżury w tamtejszej świetlicy. Opiekują się grupą przychodzących dzieci, pilnują w czasie zabawy, pomagają przygotować posiłki i odrabiać lekcje.

6. Anna Maleszewska – nauczyciel Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. W 2015 roku na wyróżnienie zasługują m.in.: koordynowanie zambrowskiej akcji charytatywnej „Przytul rodzinę” mającej na celu przekazanie produktów żywnościowych rodzinom ubogim. Koordynowanie gminnej akcji mikołajkowej – zbiórka zabawek, książek i słodyczy dla dzieci, przygotowanie przedstawienia pt.: „ W krainie baśni” zaprezentowanego w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie z okazji Światowego Dnia Chorego, organizacja międzyszkolnej Konferencji Papieskiej „Szukałeś nas… jesteśmy”. Organizacja sympozjum poświęconego prawu do życia „Wokół praw człowieka”, Koordynowanie międzynarodowej akcji charytatywnej „Ołówek dla Afryki”, wyróżnienie na platformie edu-tuba Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Centrum Solidarności. Pomysłodawca, koordynator i współorganizator I Miejskiej Kampanii Przeciw Przemocy Wobec Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Sukcesy wolontariuszek w konkursach – III miejsce Marianny Polit w regionalnym konkursie „Święci i bohaterowie Ziemi Łomżyńskiej”, tytuł laureata Anny Leśniewskiej w Ogólnopolskim Konkursie Literackim. Koordynator całorocznej zbiórki nakrętek, przygotowanie III Powiatowej Kampanii Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości.

VI. Najlepszy Nauczyciel

1. Tomasz Piórkowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie, współzałożyciel Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Aktywny członek Towarzystwa Naukowego Wagów. Z wykształcenia filolog angielski, ale także historyk. Swój wolny czas poświęca głównie realizacji pasji, jaką jest historia Zambrowa i Ziemi Zambrowskiej. Jest docenianym w regionie znawcą i popularyzatorem historii naszej małej ojczyzny i autorem publikacji książkowych: „100 lat Orkiestry Dętej OSP w Zambrowie 1898-1998”, „Artylerzyści z cenzusem”, „Strażacy Powiatu Zambrowskiego” (współautor). Jest autorem kilkudziesięciu przyczynków, artykułów, recenzji dotyczących historii regionalnej, które ukazywały się w gazetach, miesięcznikach, periodykach, rocznikach i wydawnictwach okolicznościowych, a zwłaszcza w „Studiach Łomżyńskich” Od lat przewodniczy konkursowi „English Expert”, dla uczniów klas IV-VI zambrowskich szkół podstawowych, który w 2015 roku miał swoją XI edycję.

2. Grzegorz Zawistowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie. Dwukrotnie brał udział wraz z uczniami szkoły w ogólnopolskim programie „Mistrzowie Kodowania”. W bieżącym roku szkolnym przygotował i przeprowadził w ramach ww. programu projekt „Lokalni Mistrzowie Kodowania”, który zasięgiem objął uczniów kl. III-VI ze szkół miejskich oraz powiatu zambrowskiego; projekt wygrał nagrodę główną w konkursie „Igrzyska Mistrzów Kodowania” i jako jeden z trzech w Polsce został oceniony jako najbardziej kreatywny podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania; wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a grupę uczniów kl. VI zaproszono wraz z opiekunem do Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie pod okiem swojego nauczyciela osiągają bardzo wysokie wyniki w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym: 3 uczniów awansowało do etapu rejonowego, w 2014 roku podopieczny Pana Grzegorza został laureatem tego konkursu. I, II i III miejsce zajęli uczniowie Pana Grzegorza w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem „Zambrów – moje miasto”. Ponadto Grzegorz Zawistowski przewodniczył zespołowi nauczycieli i uczniów, którzy wzięli udział w konkursie „20 lat HP w Polsce”, efektem pracy zespołu było osiągnięcie bardzo wysokiego wyniku w Polsce, za co szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową.

3. Dorota Kłosińska – nauczyciel z 31 letnim stażem. Aktualnie nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie. Opracowała i wdrożyła autorskie programy nauczania: „Program rozszerzonej edukacji matematycznej” oraz „Edukacji czytelniczej i medialnej”. Aktualnie realizuje autorską innowację pod nazwą „Przygoda z książką oraz jest współautorką innowacji „Żyj zdrowo i kolorowo”. W roku szkolnym 2014/2015 jej uczniowie osiągnęli: dwa wyróżnienia w „Kangurze Matematycznym” w kategorii Żaczek, I miejsce w XI Zambrowskim Konkursie Ortograficznym, tytuł laureata w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ilustracje do wierszy Władysława Broniewskiego”, I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wielka Gala Malowanej Pisanki”, II miejsce w XV Zambrowskim Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej.

VII. Najlepszy uczeń

I. Szkoły Ponadgimnazjalne

1. Anna Lubowicka – uczennica klasy IIIA I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Rok szkolny 2014/2015 zakończyła ze średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania 5,3 oraz uzyskała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem. Została wyróżniona stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest członkiem szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego „Cantylena”. Zainteresowania sportowe rozwija w sekcjach: piłki siatkowej i pływackiej.

2. Michał Rusiecki – uczeń klasy IV Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie. Na koniec III klasy Technikum uzyskał średnią ocen 5,65 oraz otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów (po raz trzeci z rzędu). W roku szkolnym 2014/2015 uzyskał tytuł finalisty, zajmując VII miejsce drużynowo w ogólnopolskim konkursie fizycznym „First Step to Nobel Prize”. Uczestniczył w projekcie edukacyjnym eTwinning „Physic in English? – That’s possible”.

II. Szkoły gimnazjalne

1. Magdalena Wapińska – w roku 2014/2015 była uczennicą klasy III Gimnazjum w ZSO w Zambrowie. Uzyskała średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania 5,1 otrzymując świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. W 2015 roku zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Wyróżnia się sumiennością, wzorową postawą, wysoką kulturą osobistą. Swoje artystyczne zainteresowania rozwija poprzez aktywną pracę w szkolnym zespole wokalno-instrumentalnym „Cantylena”. Uczęszcza również na zajęcia sekcji aerobiku sportowego.

2. Karol Zakrzewski – absolwent Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Zambrowie. Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen 5,06. W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczył w Powiatowym Konkursie Katyńskim gdzie zajął III miejsce, a także uzyskał tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Historycznym. Brał również udział w XIII edycji Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia” i zajął III miejsce. Został zwolniony z części pisemnej egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej.

III. Szkoły Podstawowe

1. Paweł Godlewski – absolwent Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie. Średnia ocen na koniec klasy 6 wyniosła 5,4. W roku szkolnym 2014/2015 Paweł wziął udział w Konkursie Informatycznym Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej KIWI. Jako jedyny spośród 120 uczestników uzyskał tytuł Mistrza Informatyki.

2. Wiktoria Baczewska – absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie. W roku szkolnym 2014/2015 ukończyła szkołę z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,64 i wzorową oceną zachowania. Wiktoria wykazuje szczególne uzdolnienia humanistyczne, artystyczne i sportowe. Zdobyła tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, jest laureatką Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”. Uzyskała także wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Historycznym „Zambrów w latach II wojny światowej”. Zdobyła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na prezentację multimedialną „Bohaterowie naszych ulic” oraz III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie na plakat promujący nasze miasto. Wraz ze szkolną drużyną koszykarską zajęła I miejsce w Grupie Zachodniej i IV w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego. Wiktoria pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

3. Kamila Ołdakowska – absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie. W roku szkolnym 2014/2015 ukończyła szkołę z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,64 i wzorową oceną zachowania. Kamila wykazuje szczególne uzdolnienia humanistyczne i sportowe. Zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, zajęła III miejsce w Konkursie Języka Angielskiego English Expert, III miejsce w Konkursie Wiedzy o Januszu Kusocińskim, I miejsce w Konkursie na album „Sport w mojej szkole”. Wraz z drużyną koszykarską zajęła: I miejsce w Grupie Zachodniej i IV w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego, I miejsce w Mistrzostwach Miasta w mini koszykówce dziewcząt, III miejsce w Turnieju Koszykówki Orkan Cup.

4. Julia Dębek – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego. W roku szkolnym 2014/2015 otrzymała tytuł „Najlepszego absolwenta” uzyskując imponującą średnią ocen -5,82. Do jej najważniejszych sukcesów należy: zdobycie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego - awans do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, I miejsce w XXIII Zambrowskim Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji I Prozy Patriotycznej, II miejsce w XXXVIII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na etapie powiatowym, I miejsce w zambrowskim Festiwalu Piosenki Świątecznej, I i II miejsce w Konkursach plastycznych „Jesienne bukiety” i „Stroik bożonarodzeniowy”. Julia otrzymała również tytuł Najlepszego Sportowca szkoły za: V miejsce w finale województwa w Biegach Przełajowych, IV miejsce w finale województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 11 miejsce w biegu na 60m, 8 miejsce w biegu na 200m, 6 miejsce w sztafecie 4x60m, V miejsce w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego.

5. Natalia Wojciechowska – uczennica klasy VI cyklu sześcioletniego w klasie skrzypiec pani Beaty Stankiewicz w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. W roku szkolnym 2014/2015 średnia ocen w szkole muzycznej wyniosła 5,4 . Będąc uczennicą klasy V zdobyła następujące nagrody i wyróżnienia: II nagroda w III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Vivaldi 337” w Wieliczce, V miejsce w XIX Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Bohdana Warchal „Talenty Europy” na Słowacji, I nagroda w III Konkursie „Mali dziś wielcy jutro” zorganizowanym przez Operę i Filharmonię Podlaską, I miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie „Oskar Rieding – Mistrz Literatury Dziecięcej”, IV Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Pamięci Aleksandry Januszajtis. Natalia otrzymała „Złotą Nutkę 2014” oraz „Złotą Nutkę 2015” za liczne osiągnięcia artystyczne. Otrzymała także stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2015.

VIII. Najlepszy Sportowiec

1. Jacek Misiewicz – wielokrotny reprezentant Zambrowa na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski zajmujący od wielu lat miejsca czołowe w tych prestiżowych imprezach o charakterze Międzynarodowym jako zawodnik klasy Juniorskiej. W 2015 roku potwierdził swoje tytuły Mistrzowskie zajmując: I miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów Haga 2015, II miejsce w Pucharze Polski Wysokie mazowieckie 2015, I miejsce w Pucharze Mazowsza Łomianki 2015, II miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Zambrów 2015.

2. Paweł Sargsjan - wielokrotny reprezentant Zambrowa na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski zajmujący od trzech lat miejsca czołowe w tych prestiżowych imprezach jako zawodnik klasy Juniorskiej. W 2015 roku potwierdził swoje tytuły Mistrzowskie zajmując: I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Zambrów 2015, II miejsce w Pucharze Polski Wysokie Mazowieckie 2015.

3. Hubert Predko – wychowanek i zawodnik Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin na treningi uczęszcza od 2011 roku. W klubie wyróżnia się dużą sprawnością fizyczną i dobrą techniką. Sukcesy w karate w 2015 roku: I miejsce na Turnieju o Puchar Burmistrza Zambrowa Karate Kyokushin, I miejsce na XI Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin, II miejsce na VII Ogólnopolskim Turnieju dla Dzieci i Młodzieży, I miejsce na Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, I miejsce na V Rodzinnym Turnieju V Dojo Karate Kyokushin. Hubert dodatkowo odnosi sukcesy w pływaniu. Podczas Mistrzostw Miasta Zambrów Szkół Podstawowych zdobył I miejsce w stylu dowolnym na 50 metrów.

4. Wiktoria Podbielska – zawodniczka Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin. Na treningi uczęszcza od 2013 roku. Jest bardzo ambitna i odważna ma duże serce do walki. Sukcesy w 2015 roku: II miejsce na Turnieju o Puchar Burmistrza Zambrowa Karate Kyokushin, III miejsce na XI Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin, II miejsce na VII Ogólnopolskim Turnieju dla Dzieci i Młodzieży, I miejsce na Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, I miejsce na V Rodzinnym Turnieju V Dojo Karate Kyokushin.

5. Marcel Plona - wychowanek i zawodnik Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin na treningi uczęszcza od 2013 roku. W klubie wyróżnia się dużą sprawnością fizyczną, samodyscypliną i zdeterminowaniem. Sukcesy Marcela w Karate w 2015 roku: II miejsce na Turnieju Międzynarodowym GERMAN OPEN KARATE KYOKUSHIN, I miejsce na Turnieju o Puchar Burmistrza Zambrowa Karate Kyokushin, I miejsce na Turnieju IKO MAZOVIA CUP, I miejsce na XI Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin, I miejsce na VII Ogólnopolskim Turnieju dla Dzieci i Młodzieży, I miejsce na Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, I miejsce na Turnieju o Puchar Burmistrza Józefowa, II miejsce na V Rodzinnym Turnieju V Dojo Karate Kyokushin. Dodatkowo Marcel bierze udział w Czwartkach Lekkoatletycznych, gdzie również pokonuje rywali swoją szybkością zajmując trzykrotnie I miejsce na dystansie 1000 m, a także I miejsce na dystansie 700 metrów. Podczas VIII Zambrowskiego Festiwalu Koszykówki „ORKAN CUP” został wyróżniony statuetką najlepszego zawodnika swojej drużyny ISKRA ZAMBRÓW.

6. Łukasz Michalak - wychowanek i zawodnik Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin na treningi uczęszcza od 2011 roku. W klubie wyróżnia się dużą sprawnością fizyczną, zaangażowaniem, szybkością, samodyscypliną i odwagą. Sukcesy Łukasza w 2015 roku: I miejsce na Turnieju o Puchar Burmistrza Zambrowa Karate Kyokushin, III miejsce na Turnieju IKO MAZOVIA CUP, I miejsce na XI Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin, II miejsce na Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, I miejsce na Turnieju o Puchar Burmistrza Józefowa, I miejsce na V Rodzinnym Turnieju V Dojo Karate Kyokushin. Łukasz również odnosi sukcesy w pływaniu: I miejsce stylem dowolnym na 50 metrów zdobył na Mistrzostwach Miasta Zambrów w Pływaniu Szkół Podstawowych, I miejsce stylem dowolnym na Turnieju Pływackim w ramach Zambrowskiego Tygodnia Sportu.

7. Karolina Dzwonkowska – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 4. W roku 2015 osiągnęła następujące sukcesy sportowe: Rok szkolny 2014/2015: VII miejsce w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych, XIII miejsce w końcowej klasyfikacji drużynowej dziewcząt w województwie, V miejsce w finale wojewódzkim w klasyfikacji drużynowej dziewcząt w zawodach Lekkoatletycznych, VI miejsce sztafety 4x60 w finale wojewódzkim, IV miejsce w finale wojewódzkim w sztafetowych biegach przełajowych, III miejsce w półfinale wojewódzkim w czwórboju LA, I miejsce w Memoriale Janusza Kusocińskiego w biegu na 600m i nowy rekord memoriału w kategorii dziewcząt klas V, 2 zwycięstwa w „Czwartkach lekkoatletycznych” w Łomży i II miejsce w generalnej klasyfikacji w biegu na 600m, XVI miejsce w finale ogólnopolskim Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 600m dziewcząt klas V. Rok szkolny 2015/2016: I miejsce w półfinale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych, II miejsce w półfinale wojewódzkim w klasyfikacji drużynowej dziewcząt w indywidualnych biegach przełajowych, VII miejsce w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych, V miejsce w finale wojewódzkim w punktacji drużynowej dziewcząt w indywidualnych biegach przełajowych.

IX. Najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne

1. „Święto Stracha Pola” – wniosek autorstwa Stowarzyszenia „SILNI RAZEM” znalazł się w gronie 5 najlepiej ocenionych w konkursie w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Głównym celem inicjatywy „Święto Stracha Pola” była zabawa w plenerze, a także integracja mieszkańców Zambrowa.

2. Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru” – wniosek autorstwa Stowarzyszenia „Szansa” znalazł się w gronie 5 najlepiej ocenionych w konkursie w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru” ocala od zapomnienia wartości jakie płyną z folkloru, i ludowych tradycji.

3. „POLA NADZIEI” - są międzynarodową akcją charytatywną, której ideą jest niesienie nadziei i radości osobom nieuleczalnie chorym do ostatnich dni życia. Motywem przewodnim jest hasło: „Hospicjum – to też życie”, a symbolem akcji – żonkile – wiosenne kwiaty symbolizujące solidarność z ludźmi chorymi na nowotwór. Edukacyjnym celem tej akcji jest uświadomienie, jak największej liczby ludzi o sytuacji hospicjów, a także osób terminalnie chorych. Cel wychowawczy to kształtowanie świadomości społecznej wobec ludzi ciężko chorych i umierających oraz roli drugiego człowieka w opiece nad potrzebującymi. Tego dnia, wolontariusze przeprowadzają kwesty we wszystkich zambrowskich parafiach. W minionym roku mieszkańcy Zambrowa wykazali się wielką ofiarnością i wolontariusze zebrali 12 tysięcy złotych.

Badania ankietowe 2016

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. W tym celu, co roku ustalany jest program badań statystycznych statystyki publicznej, w którym ujęte są badania przeprowadzane przez GUS, urzędy statystyczne oraz inne instytucje. Wśród nich istotne miejsce zajmują badania ankietowe realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych.

Badania te przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez respondentów, w przypadku badań z zakresu rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny wprowadził możliwość samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet. Na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl zamieszczona została aplikacja do wprowadzania danych oraz szczegółowa procedura postępowania.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, udzieliły rzetelnych i wyczerpujących informacji.


 

We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane indywidualne uzyskane w trakcie badań mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do zachowania pozyskanych danych w tajemnicy. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.

Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie do zbierania danych. Ponadto, tożsamość ankieterów można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku, pod numer telefonu 85 749 77 44. Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm. Dane zebrane w trakcie badań są upowszechniane na stronie internetowej GUS oraz w Banku Danych Lokalnych, a także w formie publikacji papierowych.

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Jednocześnie dziękujemy za przychylność i czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Zima czas infekcji – nie ułatwiaj wirusom zadania

Katar, kaszel, ból gardła... czyli klasyczne dolegliwości w okresie zimowym. W postaci przeziębienia docierają do nas dwiema drogami: kropelkową i styczności z zakażonymi przedmiotami. Objawy utrzymują się przez około 7 dni. Apogeum osiągają zwykle po 3–4 dniach od zakażenia, a potem stopniowo ustępują.

Jak nie dopuścić do siebie przeziębienia?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przedstawia kilka wskazówek.

Odpowiednie ubranie

Zaleca się tzw. cebulę, czyli zakładanie na siebie kilku warstw odzieży zamiast jednej, grubej kurtki. Kilka nałożonych na siebie ubrań tworzy warstwę izolacyjną, która znacznie ogranicza utratę ciepła z organizmu. Należy również unikać przegrzania ciała i w razie potrzeby zdejmować odpowiednie warstwy odzieży.

Higiena rąk

Wskazane jest częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą – szczególnie przed i po jedzeniu, po skorzystaniu toalety, po powrocie do domu. Jest to bardzo skuteczny sposób na pozbycie się wszelkich zarazków.

Zdrowe odżywianie

Często jedzmy ciepłe posiłki. W diecie nie powinno zabraknąć owoców i warzyw, produktów zbożowych, nabiału, a także odpowiedniej ilości mięsa i ryb.

Aktywność fizyczna Nawet jeśli pogoda nie zachęca do wyjścia, powinniśmy regularnie przebywać na świeżym powietrzu. Spacery, krótkie biegi, zabawy wzmacniają organizm i poprawiają samopoczucie.

Sen


Naszą odporność w znacznym stopniu obniżają niedobory snu, dlatego ważne jest wysypianie się. Zalecana dzienna dawka to przynajmniej 7 godzin nieprzerwanego snu. Warto zadbać o odpowiednie warunki spania. Sypialnie powinno się wietrzyć zarówno w ciągu dnia, jak i przed snem. Wskazane jest spanie w pokoju, w którym nie panuje zbyt wysoka temperatura.

NIE dla używek

Unikajmy używek takich jak kawa, papierosy czy alkohol. Bardzo negatywnie wpływają na nasz układ odpornościowy i osłabiają organizm w walce z infekcjami.

„Luźny” kontakt z chorymi

Jeśli to możliwe, ograniczmy kontakt z chorymi. Gdy widzimy, że w otoczeniu znajduje się kichająca lub kaszląca osoba, starajmy się zachować odległość minimum 1 metra.

Przeziębienie często mylone jest z grypą. Co odróżnia te choroby?

Grypa rozpoczyna się gwałtownie, natomiast objawy przeziębienia nasilają się stopniowo. Grypie częściej towarzyszą wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni, głowy. W porównaniu do przeziębień, podczas grypy rzadko występuje katar, a typowym objawem jest suchy męczący kaszel (w przypadku przeziębień jest to kaszel mokry). A najważniejsza różnica? Grypa jest bardzo groźbą chorobą wirusową. W przeciwieństwie do przeziębień, może prowadzić do poważnych, wielonarządowych powikłań. Pamiętajmy GRYPA TO NIE PRZEZIĘBIENIE!