ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Pozbądź się AZBESTU za darmo!

Urząd Miasta Zambrów zawiadamia o możliwości składania wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu gminy Miasto Zambrów.

Wnioski można składać do Urzędu Miasta Zambrów,

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

w terminie do 6.03.2015 r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerem: 0 86 271 22 10 wew. 45. lub w pokoju 340, 341 w Urzędzie Miasta

Pliki do pobrania:

Wniosek - azbest 2015

Plakat informacyjny

Informacja o wyborze oferty

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie wyboru ofert na wsparcie zadań publicznych w 2015 r.

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert

 

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 17 lutego 2015 roku do 10 marca 2015 roku) następujące wykazy:

 • lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Pl. Sikorskiego 1 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
 • nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Zambrów obejmujących działki gruntów nr 137 o powierzchni 0,0164 ha i nr 138/2 o pow. 0,0397 ha położonych w Zambrowie przy ulicy Łomżyńskiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Zambrowskie Żubry 2014 rozdane

W sobotę 21 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2014”. Występ Pawła Jasionowskiego z zespołu Masters, który na scenie zaprezentował utwór z nowej płyty pt.: „Mazureczka” zainaugurował tegoroczną galę. Prowadzący imprezę – Krzysztof Szubzda przywitał zgromadzoną publiczność oraz zaprosił Burmistrza Miasta Zambrów – Kazimierza Dąbrowskiego na scenę, celem uroczystego rozpoczęcia gali „Zambrowskie Żubry 2014”. Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów. Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w roku 2001. Tegoroczna gala była jubileuszową - 15 galą rozdania nagród Burmistrza Miasta „Zambrowskie Żubry”. Przez wszystkie lata wręczono 152 statuetki, 13 wyróżnień oraz 2 nagrody specjalne.

W tym roku statuetki zostały przyznane w 8 kategoriach:

1. twórczości i upowszechniania kultury,

Zapraszamy do obejrzenia galerii.


2. inwestora roku - nowa kategoria

3. upowszechniania kultury fizycznej,

4. działalności społecznej i charytatywnej,

5. najlepszy nauczyciel - nowa kategoria,

6. najlepszy uczeń,

7. najlepszy sportowiec,

8. najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne

Tegorocznych laureatów wyłoniła Kapituła Konkursowa składająca się z 11 osób powołanych przez Burmistrza Miasta Zambrów. Kapitułę nagrody Burmistrza Miasta Zambrów – „Zambrowskie Żubry 2014” tworzyli:

1. Zbigniew Korzeniowski – Przewodniczący

2. Ks. Prałat Jerzy Samsel

3. Anna Wiśniewska

4. Marta Wnęk

5. Marian Skibiński

6. Sławomir Skrzypkowski

7. Zbigniew Teofil Jach

8. Henryk Kosieradzki

9. Zyta Brysacz

10. Ryszard Ogrodnik

11. Karolina Ilczuk

Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie Żubry 2014”:

W kategorii twórczość i upowszechnianie kultury: statuetki przyznano ex aequo:

Teatr Form Różnych za 15 lecie działalności artystycznej, który powstał w 1999 roku z inicjatywy społeczności lokalnej, ma na swoim koncie 380 występów. W skład TFR wchodzą 24 osoby, od początku istnienia w szeregach TFR wystąpiło 140 osób. W swoim dorobku posiada liczne czołowe nagrody zdobyte na przeglądach powiatowych, wojewódzkich i regionalnych. Ma za sobą również występy poza granicami kraju.

oraz,

Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie za organizację: obchodów 15-tej rocznicy powstania Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie, sesji popularno-naukowej poświęconej historii funkcjonowania straży pożarnych, a także promocję książki „Strażacy Powiatu Zambrowskiego”.

W kategorii inwestycja roku kapituła nie wyłoniła laureata.

W kategorii inwestor roku - Firma Monolit – Michał Godlewski - firma w 2014 roku przeniosła się do nowej siedziby na terenach przemysłowych przy ul. Strzelniczej 12, koszt inwestycji wyniósł 4 mln zł. W minionym roku firma wybudowała nowy biurowiec, halę produkcyjną oraz magazyny, firma zakupiła nową linię produkcyjną. W 2014 roku firma zatrudniała ok 30 pracowników, w 2015 roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia do 50 pracowników.

W kategorii upowszechnianie kultury fizycznej - Stowarzyszenie Sportowe Rekord Zambrów. Do ubiegłorocznych osiągnięć Stowarzyszenia należy zaliczyć:

- organizację II Turnieju WOŚP – Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Niezrzeszonych,

- organizację Turniejów piłki siatkowej w ramach Zambrowskiego Tygodnia Sportu (Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów, Turniej Trójek Piłki Siatkowej Uczestników Akademii Siatkarskiej Rekordu Zambrów, Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów),

- w 2014 roku powstała Akademia Siatkarska Rekordu Zambrów, która uczy dzieci podstaw gry w piłkę siatkową. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie. Łącznie w treningach udział bierze 83 dzieci. Uczestnicy trenują 2 razy w tygodniu pod okiem czterech trenerów,

- 8 listopada 2014 roku Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Warszawy, gdzie 65 podopiecznych Akademii Siatkarskiej na żywo obejrzało mecz AZS Politechniki Warszawskiej z Jastrzębskim Węglem, rozgrywany na warszawskim torwarze,

- Drużyna Rekord Zambrów od września 2014 roku bierze także udział w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej –III liga.

W kategorii działalność społeczna i charytatywna - Dorota Chicheł – pracownik szpitala powiatowego w Zambrowie na Oddziale Dziecięcym. Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy, właściwego reagowania w sytuacjach trudnych oraz nauka bezpiecznych zachowań, prowadzenie cyklicznych zajęć dla przedszkolaków przez 5 lat. Ponad 300 dzieci z roczników przedszkola posiadło wiedzę i umiejętności z zakresu udzielanie pierwszej pomocy i zachowań w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Edukacja rodziców z zakresu wychowania zdrowotnego, coroczne współorganizowanie akcji charytatywnych wśród przedszkolaków na rzecz dzieci przebywających w szpitalu przed Świętami Bożego Narodzenia „O uśmiech dziecka”. Rozwijanie zamiłowania przedszkolaków do czytania poprzez cykliczne zajęcia głośnego czytania dzieciom.

W kategorii najlepszy nauczyciel - Barbara Krajewska – nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 5 z 34-letnim doświadczeniem, opiekun Samorządu Uczniowskiego, organizatorka wielu akcji charytatywnych w szkole na rzecz Domu Dziecka w Zambrowie, Fundacji „Pomóż i Ty”, Fundacji „Serce”, Towarzystwa „Nasz dom”, współpracuje z Miejskim Sztabem WOŚP, zorganizowała akcję zbiórki nakrętek na cele charytatywne, otrzymała tytuł najbardziej lubianego nauczyciela w szkole. Prowadzi wiele działań rozwijających samorządność w szkole - m.in. debaty, plebiscyty. Aktywnie pracuje w zespołach samokształceniowych Rady Pedagogicznej, jest członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej. Pod jej okiem uczeń zdobył tytuł laureata w konkursie przyrodniczym organizowanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W kategorii najlepszy uczeń:

szkół podstawowych - Julia Gałązka – absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie, była wzorową uczennicą, znakomicie łączyła dobrą naukę z pracą społeczną oraz osiągnięciami sportowymi. Klasę 6 ukończyła ze średnią ocen 5,83. Uzyskała także maksymalny wynik 40 punktów na egzaminie szóstoklasisty. Najważniejsze osiągnięcia Julii w roku szkolnym 2013/2014:

- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,

- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego,

- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „English Expert”,

- II miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Januszu Kusocińskim,

- II miejsce w II Powiatowym Konkursie Historycznym „Zambrów i okolice na tle wydarzeń Powstania Styczniowego”,

- I miejsce w stylu grzbietowym w Igrzyskach w pływaniu na szczeblu miasta,

- I miejsce w stylu grzbietowym w Igrzyskach Grupy Zachodniej w Pływaniu,

- VIII miejsce w stylu grzbietowym w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w Pływaniu,

- I miejsce w sztafecie 6x25m w Powiatowych Igrzyskach w Pływaniu,

- I miejsce w stylu grzbietowym, w stylu dowolnym oraz w stylu klasycznym w Mistrzostwach Pływackich Szkół Podstawowych w ramach Zambrowskiego Tygodnia Sportu,

- I miejsce w sztafecie dziewcząt w Mistrzostwach Pływackich Szkół Podstawowych.

szkół gimnazjalnych - Joanna Wdziękońska – absolwentka Miejskiego Gimnazjum Nr1 w Zambrowie. W roku szkolnym 2013/2014:

- uzyskała średnią ocen 5,33,

- współpracowała ze szkolnym kołem wolontariatu „Serce na dłoni”,

- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,

szkół ponadgimnazjalnych - Eliza Kalata – uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w ZSO w Zambrowie. Osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015:

średnia ocen 5,40, wzorowe zachowanie,

brązowa odznaka dla uczniów wyróżniających się,

- III miejsce w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Konkursie „Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie. Mój bohater. Sybir XVIII – XX w.”,

- uczennicy przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015,

- członek zespołu szkolnego „Cantylena” oraz zespołu cheerleaderek.

W kategorii najlepszy sportowiec - Anna Gołębiewska – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, pełni funkcję kapitana drużyny piłki koszykowej piłki nożnej dziewcząt Szkoły Podstawowej Nr 3. Osiągnięcia Ani w roku 2014:

- I miejsce w eliminacjach powiatowych Indywidualnych Igrzysk Lekkoatletycznych w biegu na 80m. przez płotki,

- III miejsce w eliminacjach powiatowych Indywidualnych Igrzysk Lekkoatletycznych w skoku w dal,

- II miejsce w finale Grupy Zachodniej Indywidualnych Igrzysk Lekkoatletycznych w biegu 80m. przez płotki,

- 3 tytuły najlepszej zawodniczki podczas turniejów koszykarskich: Orkan Cup 2014, Nida-Cup 2014, Sokół-Cup 2014,

- I miejsce w rozgrywkach miejskich i powiatowych w piłce nożnej dziewcząt,

- I miejsce w rozgrywkach powiatowych piłki koszykowej dziewcząt,

- I miejsce w finale Grupy Zachodniej w koszykówce dziewcząt,

- V miejsce w finale województwa podlaskiego w koszykówce dziewcząt,

- II miejsce w powiecie i X miejsce w finale Grupy Zachodniej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt.

W kategorii najlepsze wydarzenie kulturalno-społeczne - Szlachetna Paczka zrealizowany przez Renatę Kacprzak. Projekt po raz czwarty odbył się w Zambrowie. 1 rejon, 1 liderka rejonu, 4 liderów zespołu, 34 wolontariuszy pełnoletnich i ponad 20 wolontariuszy wspomagających. 130 odwiedzonych rodzin, 89 rodzin zostało włączonych do akcji i otrzymało pomoc. 2500 osób pomagało w robieniu paczek dla rodzin. Wartość pomocy w rejonie Zambrowa wyniosła ok. 100 000 złotych. Zambrów po raz drugi był największym Rejonem Szlachetnej paczki w województwie podlaskim.

Po oficjalnej części na scenie pojawiła się Anna Wyszkoni wraz z zespołem. Piosenkarka wykonała swoje najbardziej znane utwory, w tym przeboje: „Czy ten Pan i Pani”, „Wiem, że jesteś tam”, „Biegnij przed siebie”, czy „Falowanie i spadanie”. Pojawiły się również kompozycje, którą Ania Wyszkoni przygotowała wraz z Markiem Jackowskim „Matka od samotnych drinków”. Zambrowska publiczność nagrodziła gromkimi brawami występ gwiazdy wieczoru. Tuż po koncercie można było uzyskać autograf oraz zakupić jej najnowszą płytę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Bezpieczna i zdrowa kobieta Zambrowa

Bezpieczna i zdrowa kobieta Zambrowa pod takim hasłem w niedzielę 15 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 o godzinie 11.30 rozpoczęła się II edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet. W inauguracyjnych zajęciach udział wzięło około stu pań. Treningi odbywają się pod okiem instruktorów Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin: Anny Kaczyńskiej-Youssfi (magister wychowania fizycznego, specjalizacja samoobrona i aerobik, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Europy) oraz Skandera Youssfi (magister sportu trener 3 klasy, stopień mistrzowski 3 Dan, medalista Mistrzostw Europy, z karate kyokushin związany od 20 lat). Celem zajęć jest przede wszystkim rozpoznawanie sytuacji zagrożenia, treningu pewności siebie i zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. Uczestniczki będą uczyły się reagować stosownie do poziomu zagrożenia i w miarę postępów rozwiązywania konfliktów poprzez fizyczną samoobronę. Kurs pozwoli w sposób prosty i naturalny opanować strach wywołany brutalnością napadu oraz ukształtuje podstawowe nawyki obronne.


Podczas pierwszych zajęć bardzo duży nacisk położony był na prawidłową rozgrzewkę aby uniknąć kontuzji podczas dalszych ćwiczeń. Instruktorzy wskazali czułe punkty na ciele potencjalnego napastnika. Dużą uwagę podczas spotkania trenerzy przykładali do prawidłowej postawy ciała, dobrze zaciśniętych pięści oraz wyprowadzania podstawowych ciosów i kopnięć. Zajęcia odbywać się będą w każdą niedzielę od 15 lutego do 19 kwietnia w godzinach 11.30-13.30 w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4.

Kurs jest finansowany ze środków finansowych Budżetu Miasta, patronat nad nim objęli: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka. Halę sportową bezpłatnie udostępnił Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

 • IMG_1742i
 • IMG_1747i
 • IMG_1759i
 • IMG_1773i
 • IMG_1799i
 • IMG_1803i
 • IMG_1804i
 • IMG_1812i
 • IMG_1817i
 • IMG_1820i
 • IMG_1821i
 • IMG_1823i
 • IMG_1838i
 • IMG_1845i
 • IMG_1853i
 • IMG_1858i
 • IMG_1872i