ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014 już za nami!

W dniu 19 września 2014 roku w naszym mieście odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2014” organizowana pod hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko”. Krajowym koordynatorem całej kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia.


Akcja wpisała się już na stałe w kalendarz ekologicznych wydarzeń roku, na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym. Gmina Miasto Zambrów jak co roku czynnie wzięła w niej udział. Akcję objął patronatem honorowym Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Akcja „Sprzątanie świata ” odbyła się przede wszystkim dzięki aktywności dzieci i młodzieży szkolnej. Swój udział w "Sprzątaniu Świata" zadeklarowały wszystkie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum miejskie i szkoły ponadgimnazjalne. Do udziału w akcji zaproszono gościnnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu. W akcji uczestniczyło około 500 osób.

W tym roku, w odróżnieniu od lat poprzednich, wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Uczestnicy zbierali nieczystości do worków przeznaczonych na szkło, surowce wtórne i odpady zmieszane. Najmłodsi uczestnicy akcji sprzątali najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi uczniowie zbierali odpady według wyznaczonych wcześniej obszarów miasta. Sprzątanie świata jest akcją edukacyjną, której efektem ma być przede wszystkim zmiana przyzwyczajeń i stylu życia na bardziej przyjazny dla środowiska. Jednak wypracowanie nowych nawyków jest procesem wieloletnim. Cieszy jednak fakt, że także i w tym roku przyczyniła się do poprawy świadomości ekologicznej naszych młodszych mieszkańców. Przeprowadzona akcja miała być formą edukacji ekologicznej połączonej z integracją społeczną i wyrażeniem troski o środowisko naturalne. Jej zadaniem było także zwrócenie społecznej uwagi na problem odpadów. Szczytny cel, dobra organizacja, zainteresowanie i zaangażowanie ze strony licznych uczestników, oraz słoneczna pogoda, która dziś dopisała, zachęcają do kontynuowania takich działań w przyszłości.

Wioleta Klimowicz

Zdjęcia uczestników tegorocznej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014 można obejrzeć w galerii.

Pełna galeria ze wszystkich placówek będzie do obejrzenia w poniedziałek 22.09.

Spotkanie informacyjne na temat dotacji z Unii Europejskiej dla firm na lata 2014-2020

We wtorek 16 września w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Zambrowie odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na temat dotacji z Unii Europejskiej dla firm na lata 2014-2020. Organizatorami spotkania byli: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Burmistrz Miasta Zambrów oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie.


 

Wszystkich przybyłych przywitał Burmistrz Miasta Kazimierz Dąbrowski. Następnie Dyrektor PUP w Zambrowie Dariusz Olszewski szczegółowo omówił warunki otrzymania dotacji  z Powiatowych Urzędów Pracy, nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości, a także możliwości otrzymania wsparcia na założenie własnej firmy.

 

Dalszą część seminarium poprowadził Wojciech Szmit - specjalista ds. funduszy UE z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, który omówił ofertę PFRR dla przedsiębiorców, ofertę Enterprise Europe Network oraz szczegółowo przedstawił:

 

·         Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,

·         Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

·         Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

·         Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

·         Program Operacyjny Polska Wschodnia,

·         Fundusz Pracy.

 

Na zakończenie odbyły się konsultacje indywidualne.


Seminarium informacyjne zorganizowane zostało w ramach projektu „Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Karolina Ilczuk

Rocznica agresji wojsk sowieckich na terytorium Polski

Urząd Miasta Zambrów informuje, że w dniu 17 września 2014 r. o godz. 12.00 zostaną uruchomione na terenie miasta na jedną minutę syreny alarmowe celem upamiętnienia agresji wojsk sowieckich na terytorium Polski.

 

Zwalczanie wścieklizny u lisów

Prosimy zapoznać się z poniżej umieszczoną ulotką dotyczącą terminu i zachowania środków ostrożności podczas jesiennej akcji zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących.

Ulotka

Obchody 75. rocznicy Bitwy o Zambrów - relacja

W dniach od 12 do 14 września br. w Zambrowie odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy Bitwy o Zambrów.

W piątek 12 września na sali widowiskowej Centrum Kultury w Zambrowie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Zambrów, podczas której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zambrów otrzymał p. Jerzy Dąbrowski - syn kpt. Władysława Dąbrowskiego -  dowódcy I kompanii ckm, poległego w Bitwie o Zambrów w 1939 roku. Laudację odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Andrzej Gniazdowski, następnie Przewodniczący Rady p. Zbigniew Korzeniowski wręczył honorowemu obywatelowi Zambrowa podpisaną uchwałę, zaś Burmistrz Miasta p. Kazimierz Dąbrowski złożył życzenia i wręczył kwiaty. Podczas sesji swoje gratulacje złożyli także przedstawiciele władz samorządu Powiatu Zambrowskiego ze Starostą p. Stanisławem Krajewskim na czele oraz przedstawiciele samorządu Gminy Zambrów z Wójtem p. Kazimierzem Dmochowskim na czele.


 

 

W dalszej części sesji p. Mariusz Gontarski  ogłosił wyniki III powiatowego konkursu historycznego organizowanego przez Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie pt. „Zambrów w latach II wojny światowej” . Patronat honorowy nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta Zambrów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Szkoły podstawowe:

  • I Maciej Bączyk - SP5
  • II ex-aequo Patryk Korytkowski i Albert Dybowski - SP5
  • III Adrian Bilski - SP3

Wyróżnienia: Kamila Baczewska i Wiktoria Baczewska z SP3

 

Gimnazjum:

  • I miejsce Piotr Tekliński – MG1
  • II miejsce Karol Zakrzewski – MG1
  • III miejsce Bartosz Laskowski – MG1

 Wyróżnienia: Gabriela Majchrzak, Paweł Kozłowski, Sebastian Gosk z MG1

Szkoły ponadgimnazjalne:

  • I miejsce Piotr Kuczałek – ZS1
  • II miejsce Łukasz Tabędzki – ZS1
  • III miejsce Bartosz Dmochowski – ZS1

 Wyróżnienia: Magdalena Brulińska, Sylwia Konopka, Adam Kłosek z ZSA

Nagrody laureatom oraz nauczycielom przygotowującym do konkursu wręczyli: p. Jerzy Dąbrowski, Burmistrz Miasta p.Kazimierz Dąbrowski oraz Dyrektor Miejskiego Gimnazjum Nr 1 p. Ryszard Ogrodnik.

Na zakończenie sesji w „Cafe Muza” odbyła się promocja najnowszej książki autorstwa p. Jerzego Dąbrowskiego  pt. „Historia garnizonów Ostrów Mazowiecka - Komorowo, Różan, Zambrów i służba w tych garnizonach kpt. Władysława Dąbrowskiego”. Celem opracowania publikacji jest przywrócenie pamięci o garnizonach wojskowych czasów II RP (Różan, Zambrów), które przestały istnieć w czasach PRL oraz pokazanie chluby naszego szkolnictwa wojskowego – Szkoły Podchorążych Piechoty, która mieściła się w istniejącym nadal Garnizonie Komorowo, gdzie pozostałe, cenne z punktu widzenia historii Wojska Polskiego zabytki, były niszczone w czasach PRL, a obecnie nadal nie są otoczone właściwą opieką ani przez wojsko, ani przez administrację państwową.

 

Wymienione w tytule Garnizony były ze sobą w szczególny sposób powiązane. Ogniwem łączącym między innymi był poligon Czerwony Bór, na którym odbywały się wspólne ćwiczenia podchorążych z Komorowa i Różana z pododdziałami z 71. Pułku z Zambrowa.

 

Historia garnizonów to również życiorysy żołnierzy odbywających w nich służbę. W drugiej części opracowania autor przedstawił przebieg służby i życie oficera Władysława Dąbrowskiego w tych trzech garnizonach. Przedstawiono także dokumenty dotyczące awansów i przeniesień między garnizonami oraz szereg zdjęć i fragmenty korespondencji opisującej różne wydarzenia w czasie służby.

 

Drugiego dnia obchodów na sali widowiskowej MOKu odbyła się sesja popularnonaukowa nt. II wojny światowej. Swoje referaty wygłosili: dr inż. arch. Dorota Gawryluk (Politechnika Białostocka), temat: „Plan koszar carskich”, mgr Jarosław Strenkowski (Regionalna Izba Historyczna) , temat: „Życie codzienne oficera II Rzeczypospolitej – praca czy służba?”, dr hab. Krzysztof Sychowicz (PWSIiP w Łomży, IPN w Białymstoku) , temat: „71 Pułk Piechoty w wojnie obronnej 1939 r.” Spotkanie moderował p. Dariusz Grabowski, wicedyrektor i nauczyciel historii w Miejskim Gimnazjum Nr 1. W sesji udział wzięło kilkudziesięciu mieszkańców Zambrowa oraz zaproszeni goście. O godz. 17.00 rozpoczęła się projekcja filmu pt. „Kanał” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

 

W niedzielę 14 września w kościele pw. Ducha Świętego odbyła się uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych powiatu, miasta i gminy, delegacje placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zuchów i harcerzy.

 

Po mszy wszyscy zebrani udali się w pochodzie pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości patriotyczne.  Wszystkie poczty sztandarowe oddały hołd poległym, po czym nastąpiła uroczysta zmiana warty przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Podczas uroczystości  okolicznościowe przemówienia wygłosili: członek Zarządu Województwa Podlaskiego p. Jacek Piorunek oraz Honorowy Obywatel Zambrowa p. Jerzy Dąbrowski. Apel Poległych odczytał  st. szer. Adam Górecki, po Apelu funkcjonariusze Zakładu Karnego pod dowództwem Leszka Michałowskiego oddali salwę honorową. Na zakończenie blisko 40 delegacji złożyło kwiaty i wieńce pod pomnikiem 71. Pułku Piechoty.

 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza p. Krzysztofa Witkowskiego.

 

Karolina Ilczuk

 

Poniżej zamieszczamy przemówienie okolicznościowe p. Jerzego Dąbrowskiego:

 

75. rocznica Września

 

Szanowni mieszkańcy miasta Zambrowa.

Spotkało mnie wielkie wyróżnienie, że mogę podczas tej jakże ważnej dla mnie osobiście uroczystości zabrać głos i krótko przypomnieć historię bohaterskich żołnierzy, za co bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi Miasta Zambrowa.

Dziś z okazji 75. rocznicy Bitwy o Zambrów zgromadziliśmy się przy pomniku poświęconym pamięci Poległych Żołnierzy 71. Pułku, który do wybuchu wojny stacjonował w naszym mieście.

Po ogłoszeniu mobilizacji pułk w nocy z 27/28 sierpnia po raz ostatni wymaszerował ze swoich koszar, do których nigdy już nie powrócił. Pułk walczył w składzie 18. Dywizji Piechoty i wykonywał rozkazy dowódcy tej dywizji. Dywizja atakowana była przez oddziały XIX Korpusu Pancernego gen. Guderiana, którego siły zarówno liczebnością jak i uzbrojeniem - przeważnie zmechanizowane i wyposażone w ciężką broń - kilkakrotnie przewyższały siły polskie.

Już 3 września 2. kompania I batalionu podjęła próbę odbicia zajętego przez Niemców Myszyńca. Kompania po ciężkich walkach ze zmotoryzowanym oddziałem niemieckim poniosła duże straty i już nie dołączyła do macierzystego pułku. Żołnierze kompanii walczyli dalej na odcinku Nowogród- Szablak u boku 33. pp ponosząc w dniach 7-10 września dalsze ciężkie straty.

Pluton pionierów i pluton artylerii naszego pułku po wymarszu z Zambrowa zostały skierowane do obrony Wizny, gdzie w dniach 8-10 września 720. naszych obrońców powstrzymywało bohatersko natarcie pancernych dywizji zmotoryzowanych wroga liczących około 42 tysiące żołnierzy. Dowódca plutonu artylerii 71. pp por. Stanisław Brykalski pełnił w czasie walki obowiązki zastępcy dowódcy odcinka Wizna – kpt. Władysława Raginisa, poległ w czasie walk i tam został pochowany.

Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza 18. Dywizja wykonywała odwrót spod Różana
w kierunku na Brześć. W dniu 9 września 71. Pułk znajdował się na postoju ubezpieczonym w rejonie miejscowości Zawady. Po południu tego dnia sąsiedni rejon Jakaci został opanowany przez część niemieckiej dywizji „Kempf”, która nadeszła od strony Ostrowi Mazowieckiej po zdobyciu Różana. Zmotoryzowana kolumna broni pancernej zajęła pozycje na szosie Ostrów Mazowiecka - ŚniadowoŁomża oraz okoliczne wsie: Szabły Stare, Jakać Dworna, Nadbory, Gostery. Dowódca dywizji wydał rozkaz o dokonaniu wypadu na zgrupowanie nieprzyjaciela pierwszym batalionem 71. pułku przed świtem 10 września. Natarcie piechoty wspierane silnym ogniem naszej artylerii ruszyło o godz. 3.00 rano. Kompanie pierwszego rzutu walcząc na bagnety rozpędziły uciekającego nieprzyjaciela i opanowały zajęte miejscowości, zdobywając Jakać Starą i Dworną i pozostałe wsie. Wypad
I batalionu 71. pułku wspieranego przez dwa dywizjony artylerii (w tym dywizjon 18. dac
z Zambrowa) był dużym sukcesem, pokazał doskonałe wyszkolenie naszego żołnierza dobrą współpracę z artylerią i umocnił chęć walki. Zdobyto 5 czołgów, radiostację, 8 nieuszkodzonych dział 105 mm, samochody i motocykle.

Niestety tego samego dnia po południu w sztabie 18. DP, gdzie był obecny dca SGO „Narew” dowiedziano się, że nieprzyjaciel przełamał obronę Wizny i oddziały 20. Dywizji Zmotoryzowanej zajęły Zambrów, w tej sytuacji nasza 18. Dywizja znalazła się w okrążeniu.

Nasz pułk wsparty artylerią otrzymał rozkaz odbicia Zambrowa z rąk wroga, aby otworzyć dla dywizji drogę odwrotu na wschód, gdyż  pozostałe pułki dywizji walczyły jeszcze z Niemcami nad Narwią.

Po długim nocnym 30 km  marszu Pułk uderzył na broniony przez Niemcówe Zambrów rano 11 września. O 6.00 ruszyło natarcie trzeciego batalionu, którym dowodził mjr Jakub Fober wzdłuż drogi Zakrzewo Stare-Pruszki Jabłoń, jednak pod silnym ogniem nieprzyjaciela zatrzymało się. Dowódca dywizji wydał rozkaz natarcia wszystkim siłami pułku. Trzeci batalion wznowił więc natarcie na dotychczasowym kierunku i po ciężkich walkach osiągnął północno-zachodnią część miasta i cmentarz żydowski. W czasie walk poległo czterech oficerów, a dowódca batalionu mjr Jakub Fober i dowódcy trzech kompanii zostali ranni.

Pierwszy batalion dowodzony przez kpt. Tadeusza Dworaka wyruszył z rejonu Sędziwuje przez cmentarz w kierunku rynku i po bardzo zaciętych walkach opanował rynek ponosząc duże straty. W walkach tych poległ dowódca 1. kompanii kpt. Romuald Kudukis i dowódca 1. kompanii ckm – mój Ojciec, dowódca batalionu kpt. Tadeusz Dworak został ranny. Batalion poniósł poważne straty, bo polegli, zaginieni i ranni stanowili ponad 50% stanu. Do niewoli wzięto 200 jeńców niemieckich

Drugi batalion dowodzony przez mjr. Stanisława Knapika  miał atakować z rejonu Wądołek na kierunku koszar, jednak poniósł duże straty na pozycjach wyjściowych na skraju lasów wądołkowskich, ponieważ Niemcy mieli świetny wgląd w teren atakujących z kulochwytów wysokiej strzelnicy i zabudowań cegielni. Poległ dowódca batalionu mjr Stanisław Knapik oraz 38. żołnierzy i podoficerów, a ranni zostali dowódcy kompanii i batalion nie był zdolny do wznowienia natarcia.

Około godz. 14.00 Niemcy otrzymali posiłki piechoty i artylerii i rozpoczęli przeciwnatarcie zmuszając nasze bataliony do wycofania się na pozycje wyjściowe

Wysokie straty batalionów 71. pp świadczyły o zaciętości walk, podczas których często dochodziło do walki na bagnety i z użyciem granatów, przy liczebnej i ogniowej przewadze przeciwnika. Należy podkreślić bohaterską postawę naszych żołnierzy, którzy po wielu dniach marszów w ciężkim piaszczystym terenie stanęli do walki z przeważającymi siłami wroga, którego żołnierze byli dowożeni na pole walki samochodami.

W opracowaniach historycznych szef sztabu 18. DP oszacował, że w walkach o Zambrów poległo około 400 żołnierzy, a rannych zostało około 1200, głównie z 71. pp. Dowódca pułku ppłk dypl. Adam Zbijewski w raporcie wojennym ocenił straty w bitwie o Zambrów na poziomie 30-40 % stanu pułku, a straty w kadrze zawodowej na około 60%.

Nocą po bitwie resztki dywizji na rozkaz przemieściły się w rejon Łętownicy (z 71. ppzostało około 1400 ludzi), z zamiarem wycofania się przez Czyżew, Nur za Bug. Rano 12 września dywizja natrafiła na silne zgrupowanie oddziałów z czterech dywizji nieprzyjaciela w Andrzejewie i po ciężkich kolejnych atakach okupionych ogromnymi stratami nie udało się naszym oddziałom wydostać z okrążenia. Należy podkreślić, że dywizja nie skapitulowała, a została rozbita. Po zakończeniu walk zgromadzono jeńców z pól bitewnych na placu apelowym koszar w Zambrowie, gdzie w nocy z 13/14 września Wehrmacht popełnił zbrodnię wojenną dokonując masakry na bezbronnych jeńcach, zginęło tam około 200 żołnierzy.

Dziś w Zambrowie o obecności 71. pułku przypominają budynki koszarowe, które służą mieszkańcom, pomnik poświęcony pamięci Poległych Żołnierzy Pułku, przy którym gromadzimy się w rocznicę bitwy, Mogiła Zbiorowa poległych w bitwie o Zambrów na miejscowym cmentarzu i postawiony staraniem Władz Miasta Pomnik Żołnierza II RP.

Wiemy również, że cenna pamiątka będąca symbolem Pułku - oryginalny orzeł z głowicy sztandaru Pułku - znajduje się w Muzeum Wojska w Poznaniu.

Jako syn oficera 71. Pułku jestem wdzięczny Panu Burmistrzowi i Władzom Miasta Zambrowa za coroczne organizowanie tej wspaniałej patriotycznej uroczystości dla upamiętnienia rocznicy bitwy i uczczenia pamięci poległych w walkach o to miasto. Dziś spotykamy się tu po raz dziesiąty.

Chcę bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom miasta za tak liczny udział w tych uroczystościach, a także za pamięć o poległych, widoczną na Mogile Wojskowej na miejscowym cmentarzu.

Dziękuję za wysłuchanie mojego wystąpienia.

 

Jerzy Dąbrowski

14.09.2014