ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Utrudnienia w ruchu drogowym - 3 Zambrowski Bieg Uliczny

Informujemy, iż w dniu 01.05.2017r. na czas organizacji biegów w godzinach 10.20 - 12.30 ruch ulicami miasta oznaczonymi na mapie miasta będzie utrudniony.

 • 10km
 • 5km

 

Ostatnie dni na zapisy na 3 Zambrowski Bieg Uliczny. Wzrosła pula nagród!

Pozostało 3 dni na dokonanie zapisów na 3 Zambrowski Bieg Uliczny.

Tegoroczna pula nagród wynosi łącznie 6600 zł, w tym:

Bieg 10 km:

I miejsce - 1000 zł

II miejsce - 600 zł

III miejsce - 300 zł

Bieg 5 km:

I miejsce - 500 zł

II miejsce - 300 zł

III miejsce - 100 zł

Najlepsza Zambrowianka oraz najlepszy Zambrowianin na 10 km otrzymają po 500 zł.

Zapraszamy do zapisów na sporteam.zambrow.pl

 

„O Starym Zambrowie to i owo” - wydanie II

W ubiegły piątek w Galerii Sztuki „Labirynt” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyła się promocja publikacji pn. „O Starym Zambrowie to i owo”. Publikację przygotowali: tekst – Sławomir Tarnowski, rysunki – Magdalena i Wojciech Rusieccy.

Publikacja składa się z 11 opisów i rysunków ilustrujących bloki koszarowe, cmentarz prawosławny, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, osadę targową, gmach telegrafu czy mieszkańców Zambrowa.

„O Starym Zambrowie to i owo” jest już druga publikacją autorów. Poprzednia powstała niespełna rok temu w Ośrodku Wsparcia Rodziny „Caritas” w Zambrowie. Drugie wydanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Zambrowie.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska


 

 • IMG_4249
 • IMG_4250
 • IMG_4252
 • IMG_4253
 • IMG_4256
 • IMG_4258
 • IMG_4259
 • IMG_4260
 • IMG_4261
 • IMG_4262
 • IMG_4263
 • IMG_4264
 • IMG_4266
 • IMG_4269
 • IMG_4270

 

 

Uczciliśmy 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

23 kwietnia 2017 r. mieszkańcy miasta Zambrów uczcili 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw.św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu i Charkowie na ul. Katyńskiej. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego wykonała hymn Rzeczypospolitej Polskiej, następnie głos zabrała Pani Witomiła Wołk–Jezierska - córka zamordowanego w Katyniu oficera artylerii Wincentego Wołka.

Na zakończenie 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej odczytano apel poległych, następnie delegacje władz samorządowych, oświaty, policji, straży, kombatantów, Sybiraków, zakładów pracy, partii politycznych złożyły wieńce oraz kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu i Charkowie.


Wartę honorową przed pomnikiem pełniły zuchy z Czwartej Zambrowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota”, rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty oraz funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Obszerna fotorelacja tutaj

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 • IMG_4276
 • IMG_4277
 • IMG_4283
 • IMG_4290
 • IMG_4291
 • IMG_4295
 • IMG_4297
 • IMG_4310
 • IMG_4313
 • IMG_4314
 • IMG_4318
 • IMG_4319
 • IMG_4321
 • IMG_4322
 • IMG_4323
 • IMG_4325
 • IMG_4332
 • IMG_4338
 • IMG_4339
 • IMG_4342

 

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli wspomagających;
 • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Zambrów;
 • zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2016 roku.
 2. Informacja z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 3. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2016 roku.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 Miasta Zambrów.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
 6. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.