ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  25 października 2016 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami miasta Zambrów na lata 2016-2019”.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 3. Informacja dotycząca bezrobocia w Powiecie Zambrowskim z uwzględnieniem Miasta Zambrów za 2015 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015 r.
 5. Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. złożonych przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających gminną osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
 6. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Cykl "Zambrów na rowery 2016" oficjalnie zakończony

Oficjalne podsumowanie cyklu ZAMBRÓW NA ROWERY 2016 odbyło się wczoraj, 19 października w galerii wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Na spotkaniu Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podsumował tegoroczną odsłonę rowerowego cyklu.

W ciągu tego roku odbyło się 5 rajdów krótkodystansowych do 50 km do miejscowości: Kulesze Kościelne, Szumowo, Czerwony Bór, jak również rajdy po panoramie Zambrowa od strony północnej oraz południowej. Wprawieni w rowerowe wyprawy rowerzyści pokonali trasę o dystansie 100 km do Wizny, Małkini oraz Góry Strękowej. Ponad to odbyły się wyścigi kolarskie, maratony kolarskie na 80 km, 140 km, 200 km, rajd rowerowy do Trok oraz rowerowa pielgrzymka do Hodyszewa. Łącznie 1365 entuzjastów dwóch kółek pokonało trasę o długości 1009 km.

Wczorajsze spotkanie nie było tylko okazją do podsumowania akcji, ale również formą podziękowania, podczas którego Burmistrz Miasta Zambrów wręczył upominki dla osób zaangażowanych w organizację rowerowych wypraw. Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani otrzymali odblaskowe kamizelki.

Tegoroczna akcja „Zambrów na rowery 2016” zorganizowana była przez Urząd Miasta Zambrów oraz stowarzyszenie SPORTEAM. Kolejne rajdy rowerowe już w najbliższym roku z nowymi miejscami docelowymi oraz zwiększoną ilością kilometrów do pokonania. Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców Zambrowa oraz okolic do uczestnictwa w rowerowych wyprawach.


 • IMG_0795e
 • IMG_0798e
 • IMG_0799e
 • IMG_0806e
 • IMG_0812e
 • IMG_0813e
 • IMG_0814e
 • IMG_0821e
 • IMG_0825e
 • IMG_0833e
 • IMG_0835e
 • IMG_0836e
 • IMG_0838e
 • IMG_0840e
 • IMG_0842e
 • IMG_0844e
 • IMG_0847e
 • IMG_0850e
 • IMG_0852e
 • IMG_0897e

Nowy partner Miasta Zambrów w ubieganiu się o granty unijne

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podpisał z przedstawicielem miasta Skidel na Białorusi Aleksandrem Łozowikiem list intencyjny w sprawie współpracy przy ubieganiu się o granty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Wczoraj, 17 października 2016r. delegacja z Białorusi w składzie: Jan Wasilewski - Przewodniczący Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego, Aleksander Łozowik -Przewodniczący Skidelskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego, Irina Gołubiewa - główny specjalista ds. kultury Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego, Władimir Chaniewicz - Dyrektor Grodzieńskiego Powiatowego Unitarnego Przedsiębiorstwa przybyła z wizytą do Zambrowa w celu nawiązania współpracy, a przede wszystkim wspólnego aplikowania do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020.


 

Na wczorajszym spotkaniu Burmistrz Miasta Zambrów przedstawił dwie propozycje projektów. Pierwszy zakłada wybudowanie sceny plenerowej (amfiteatru) przy Centrum Kultury w Zambrowie, drugi zaś wybudowanie ścieżki rowerowej na trasie Zambrów – Czerwony Bór. Przedstawiciele z Białorusi natomiast planują w ramach projektu transgranicznego renowację zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Skidel oraz także budowę ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą. Propozycje z obu stron mieszczą się w zakresie osi priorytetowych programu współpracy transgranicznej.

Tuż po oficjalnym spotkaniu w Urzędzie Miasta Zambrów delegacja z Białorusi odwiedziła miejsce, gdzie planowo ma powstać amfiteatr w Zambrowie oraz zwiedziła Centrum Kultury.

Justyna Włodkowska - Kurpiewska

 

 • IMG_0638e
 • IMG_0651e
 • IMG_0655e
 • IMG_0656e
 • IMG_0663e
 • IMG_0673e
 • IMG_0674e
 • IMG_0683e
 • IMG_0684e
 • IMG_0685e
 • IMG_0688e
 • IMG_0695e
 • IMG_0703e
 • IMG_0716e
 • IMG_0731e
 • IMG_0734e
 • IMG_0747e
 • IMG_0763e
 • IMG_0786e

Pasowanie na czytelnika w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej

17 października uczniowie klasy II C ze Szkoły Podstawowej nr 5 wzięli udział w uroczystym pasowaniu na czytelników filii MBP, która dzięki takim akcjom czytelniczym zyskuje grono nowych czytelników: dzieci i ich rodziców. Aby przystąpić do pasowania na czytelników, dzieci musiały najpierw wykazać się znajomością popularnych i lubianych baśni i bajek, biorąc udział w literackich wyzwaniach, takich jak: Zaczarowany Kuferek, Baśniowe Zagadki, Bajkowe Puzzle, Bajkowy Zawrót Głowy. Odwiedziły też Zakątek Chorych Książek i oglądając zniszczone egzemplarze, dowiedziały się, czego nie wolno robić, biorąc do ręki książki, i jak należy o nie dbać. Kulminacyjną częścią spotkania było pasowanie na czytelnika. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz listy do rodziców od bibliotekarzy z zaproszeniem do Filii MBP. Każde dziecko dostało również do zabrania ze sobą wydrukowane „Prośby książki”. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem.

Pracownicy Filii MBP serdecznie dziękują wychowawczyni klasy II C pani Halinie Modzelewskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Jolanta Chrostowska - Sufa

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

Trwają zapisy na warsztaty "IGŁĄ MALOWANE"

Klub Rękodzieła Artystycznego "Robótki pod biblioteka" działający przy Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie zaprasza na warsztaty artystyczne "IGŁĄ MALOWANE", poprowadzone przez Wandę Zienkiewicz i Marcina Wądołowskiego.

Zapisy prowadzone będą w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie codziennie w godzinach urzędowania. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy zajęć będą ponosili opłatę za materiały typu: nici kanwa do haftu krzyżakowego, igłę tępe (70 zł) oraz tamborki do haftu.

Patronat honorowy nad warsztatami objął Burmistrz Miasta Zambrów.