ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Szpital Powiatowy w Zambrowie.

Informacja

 

W związku z zakończeniem procesu negocjacji warunków umów na rok 2012 i lata następne od dnia 1 stycznia 2012 roku Szpital będzie realizował świadczenia zdrowotne w następujących zakresach:


I. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

 

Poradnie kontraktowane już w 2011 r.

 

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
godziny pracy:

-       poniedziałek, wtorek, czwartek od 8:00 do 15:00

-       środa - od 8:00 do 18:00

-       piątek - od 8:00 do 14:00

lekarze udzielający świadczeń:

-       Olgierd Pałka

-       Andrzej Sutkowski

-       Tomasz Żywluk

-       Izabela Bednarczyk-Głębocka

-       Paweł Iwacewicz

-       Stanisław Gawryszak

2. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza.

godziny pracy:

-       poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8:00 do 15:00

-       środa od 9:00 - 18:00

lekarze udzielający świadczeń:

-       Janusz Pruszkowski

-       Hanna Surmacewicz

3. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc.

godziny pracy:

-       wtorek i piątek od 16:00 do 20:00

-       sobota od 8:00 do 12:00

lekarze udzielający świadczeń:

-       Zofia Kuryło-Kotowska

4. Poradnia Endokrynologiczna.

godziny pracy:

-       środa od 14:00 - 18:00

-       piątek od 16:00 - 20:00

-       sobota od 8:00 - 12:00

lekarz udzielający świadczeń:

-       Marek Dziemianowicz

 

Poradnie nowo zakontraktowane 2012 r.

 1. Poradnia Chirurgii Onkologicznej.

godziny pracy:

-       poniedziałek od 9:00 do 13:00

-       wtorek i piątek od 16:00 do 20:00

lekarz udzielający świadczeń:

-       Olgierd Pałka

2. Poradnia Onkologiczna.

godziny pracy:

-       poniedziałek od 10:00 do 14:00

-       środa od 15:00 do 19:00

-       sobota od 16:00 do 20:00

lekarze udzielający świadczeń:

-       Aneta Żęndzian-Załęczna - środa, sobota

-       Małgorzatę Wagner - Oleszczuk - poniedziałek

3. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

godziny pracy:

-       poniedziałek i czwartek od 13:00 do 17:00

-       środa od 14:00 do 18:00

-       sobota od 8:00 do 12:00

lekarze udzielający świadczeń:

-       Janusz Wądołowski - poniedziałek, czwartek

-       Marek Raszcyzk - środa, sobota

4. Pracownia Endoskopii

godziny pracy:

-       wtorek, czwartek od 10:00 do 14:00

-       środa od 15:00 do 19:00

lekarz udzielający świadczeń:

-       Andrzej Sutkowski

 

II. Rehabilitacja Lecznicza

  1. Poradnia Rehabilitacji
  2. Pracownie Fizjoterapii

 

III. Leczenie Szpitalne - w ramach oddziałów:

  1. Oddział Wewnętrzny
  2. Oddział Chirurgiczno-Urazowy
  3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
  4. Oddział Dziecięcy
  5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  6. Izba Przyjęć

 

IV. Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

PREZES SPÓŁKI

mgr inż. Bogusław Dębski