ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni ( od 9 maja 2017 roku do 30 maja 2017 roku) wykaz nieruchomości stanowiącej część działki gruntów nr 2829/4 o pow. 0,0567 ha przy ulicy Piłsudskiego przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pod budowę pawilonu gastronomicznego.