ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 8 września 2017 roku do 29 września 2017 roku) wykaz nieruchomości obejmującej część działki nr 58/22 o powierzchni 638 m2  położonej w Zambrowie przy ul. Kolejowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.