ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów tel: 86 271-48-31 271-22-10 fax: 86 271-21-17

Informacja

W dniach 6–9 czerwca 2017 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I przeprowadzi epizod RENEGADE tj. zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym na terenie województwa podlaskiego w ramach ww. ćwiczenia  mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). Scenariusz ćwiczeń przewiduje uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa podlaskiego. Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku.

Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomoc± syren:
• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;
• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

Więcej informacji na temat ostrzegania i alarmowania mieszkańców można znaleść na stronie www.e-podlaskie.eu
https://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf

Informacja

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie

Pismo Głownego Lekarza Weterynarii

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zakopywania świń w celu przekazania w sposób zwyczajowo przyjęty hodowcom trzody chlewnej.

Do pobrania:

Pismo

Upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Urząd Miasta Zambrów informuje, że 1 września br. o godz. 12.00 w Zambrowie zabrzmią syreny, które uruchomione zostaną na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły. Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).

Informacja

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń:

Informacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń:

Rozporządzenie

 

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego

Rozporządzenie Nr 11/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 6/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego

Rozporządzenie Nr 6/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego

Rozporządzenie Nr 5/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 4/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt na terenie województwa podlaskiego.

Rozporządzenie Nr 4/2016

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Nr 2/2016 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Rozporządzenie Nr 2/2016

 

Ostrzeżenie o upałach

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30°C do 35°C). Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

Poniżej zamieszczamy link do poradnika przygotowanego przez  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, który w prosty i szybki sposób pozwoli przyswoić wiedzę o zagrożeniach związanych z upałami.

Poradnik

 

Informacja dla mieszkańców - aktualizacja.

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci wodociągu miejskiego w Zambrowie. Zaleca się używanie wody przeznaczonej do spożycia i przygotowania żywności po przegotowaniu.
ZCiW Sp. z o.o. po wykryciu zanieczyszczeń mikrobiologicznych podjęło natychmiastowe działania celem wyeliminowania stwierdzonych w wodzie bakterii grupy coli poprzez jej ciągłe chlorowanie.
O bezwarunkowej przydatności wody do spożycia mieszkańcy miasta zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie.

AKTUALIZACJA (15.04.2015 r.)

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie przekazało informację, że woda przeznaczona do spożycia spełnia już wszystkie normy, w związku z tym nadaje się do spożycia bez konieczności jej wcześniejszego przegotowania.

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).


 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj

alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie około godz. min. może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)     Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla  
2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami   Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej    Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla  
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………………. (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla  

Więcej artykułów…

  1. Wykaz numerów alarmowych